One hand cannot applaud alone.

Rouw is de achterkant van liefde

Over persoonlijke begeleiding en nalatenschap mediation

Feedback Training en Consulting richt zich op verschillende disciplines met verschillende specialisten.
Mediation en verliesbegeleiding zijn één van die expertises. Onze specialisten op die vlakken zijn  Nana Çulduz (zij is gecertificeerd MFN Mediator) en Vera Andeweg (gespecialiseerd in de (persoonlijke) begeleiding na verlieservaringen).

Zondag 9 april 2017 ontmoet je hen op de Funeral Fair. Een beurs over de mogelijkheden rondom afscheid en rouw.

Nalatenschap en mediation

De tragiek van een overlijden en daarbij behorend gemis wordt niet zelden ingehaald door een vaak minstens zo groot verdriet: een conflictueuze afwikkeling van de nalatenschap met alle menselijk, zakelijke en juridische gevolgen voor de betrokkenen, waaronder de erfgenamen.

Iedereen denkt wel eens na over hoe je na bestaat; als ik er niet meer ben, wat dan? Hoe zal men zich mij herinneren?

Ook vooruitlopend op uw overlijden, kunt u een mediator inschakelen. U kunt dan in een bijeenkomst aan uw dierbaren vertellen wat het leven voor u heeft betekend. En in overleg met de toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen, zodat alles straks goed geregeld is en ruzies of onenigheid worden voorkomen. Ook biedt mediation de mogelijkheid om in een veilige omgeving moeilijke onderwerpen of taboes bespreekbaar te maken tijdens leven, zo worden eveneens conflicten na overlijden vermeden. En het kan enorm opluchten als u al jaren ergens mee zit en hier eindelijk in een beschermde situatie over kan praten.

Dus denk niet alleen aan een mediation als iemand al is overleden, maar bereid u voor.

De nalatenschapsmediator geeft geen panklare oplossingen, maar begeleidt partijen naar hun eigen gevonden oplossing. De mediator legt aan de partijen uit waar hun keuzes –menselijk, financieel en juridisch– toe leiden en bevordert het gesprek tussen hen. De mediator ziet erop toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en zorgt voor een schriftelijke vastlegging middels een overeenkomst.

Essentie van mediation

Mediation kenmerkt zich door de vertrouwelijkheid van en vrijwillige deelname aan de gesprekken en een bereidheid tot overleg. De mediator is onpartijdig en de aanpak is toekomstgericht. Er wordt niet over maar met en door de deelnemers beslist. Iedere mediation-bijeenkomst is informeel van sfeer.

Nana Çulduz
MFN Mediator

Rouw is de achterkant van liefde

Rouw is een deel van mijn leven. Ik weet niet beter. Toen ik zeven was stierf mijn vader en ik ging een stukje met hem mee. Dat was mijn pad.

Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg

die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn en wijzer dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

Hans Stolp. (Naar Dag Hammarskjöld)

Een treffend gedicht waarin wordt beschreven waar het wat mij betreft precies om gaat in het leven. De kunst voor mij was na het verlies van mijn vader om toch de zon te zien schijnen en het pad verder af te lopen, ook al is het wat anders gegaan dan ik gewild had. De kunst is dan om het leven te nemen, in het licht te gaan staan, het te vieren, mezelf het geluk te gunnen, ondanks het verlies en het verdriet dat er ook is. En dat gun ik ieder mens. Daarom coach en begeleid ik mensen die te maken hebben met rouw en verlies in welke vorm dan ook.

Is verlies ook op jouw pad gekomen? Graag bewandel ik samen met jou het pad  om te onderzoeken hoe jij kunt omgaan met de kuilen en stenen. Over hoe jij vorm kunt geven aan de toekomst op een manier die aansluit bij je wensen en op een wijze die bij je past. Of dat nu gaat om het verlies van geliefden, gezondheid, toekomst of werk. We vinden een nieuwe weg.

Als (team)coach begeleid ik mensen bij het omgaan met hun eigen verlies. Daarnaast ben ik professioneel begeleider en opleider van mensen die anderen begeleiden in het omgaan met verlies. Meer weten? Bel of mail gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Vera Andeweg
Coach