We hebben allemaal mensen nodig die ons feedback geven. Zo kunnen wij ons verbeteren

Bill Gates

Annie Koster

Mijn passie 

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Dit Keniaans gezegde in combinatie met het Afrikaanse Unbuntu - dat betekent Je wordt pas mens door andere mensen - zegt voor mij álles…

Delen en leren van elkaar, wederkerigheid, professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid, openheid en écht gastvrij zijn, zijn onmisbare componenten. Vanuit hier samen groeien en duurzaam resultaat behalen.  

Als enthousiast verbinder breng ik beweging op persoonlijk vlak, binnen een team of hele organisatie. De ontmoeting met die ander en de beweging die in gang is gezet, geeft energie. De ongekende kracht van mensen is enorm boeiend op de weg in hun verandering.

Ik geloof in de kracht van enthousiasme en dat je elke dag íets beter kunt worden als mens, team of organisatie. Door écht gastvrij gedrag te laten zien, te leren, feedback te ontvangen, te ontwikkelen en soms stil staan en te reflecteren Niet tevredenheid of middelmatigheid, maar juist enthousiasme hangt - bewezen - samen met loyaliteit.

Mijn expertise

Door mijn bancaire achtergrond heb ik veel verschillende bedrijven branchebreed ontmoet. Een waardevolle en boeiende ervaring waar ik mensen graag persoonlijk deelgenoot van maak. Het is een voorrecht om in al deze keukens te kijken en te zien waar het soms vastloopt of juist uitstekend gaat, maar waar vooral nog winst is te behalen omdat het altijd nóg wat beter kan.

Met een gereedschapskist vol mogelijkheden én een berg aan ervaring, kennis en eigen levenswijsheid ga ik graag de verbinding aan op weg naar een beter en duurzaam resultaat voor u. Voor nu en straks!

Mijn kijk op het individu, het team en de organisatie is vooral grensverleggend en op ‘n andere, eigen wijze met ruimte voor uitdaging en altijd oog voor detail.

Mijn achtergrond

  • Kenmerkend voor mij is mijn open en nieuwsgierige houding naar mens en maatschappij
  • Samen =Meer en dit leidt tot betere resultaten voor het individu, team en uw organisatie
  • Dat doe ik door inzicht te geven en uitzicht te bieden en wetende dat er zonder wrijving geen glans is
  • Tot slot neem ik mee mijn kijk op écht gastvrij gedrag, laat ik de ongekende kracht van enthousiasme zien in combinatie met en de onmisbare inzet van creativiteit.  

Nog vragen? Of maken wij een afspraak? Bel (06-826 77626) of mail gerust: a.koster@feedbackconsulting.nl.