“Het antwoord is er al, je hoeft het alleen nog maar te vinden.”

Frido Frencken

Mijn passie

Ik geloof er in dat het antwoord op onze vragen in ons zelf zit, je hoeft het “alleen” nog maar te vinden. De verleiding is groot om naar de ander te kijken voor de antwoorden. De duurzame persoonlijke ontwikkeling komt door het beter in staat zijn de antwoorden bij onszelf te kunnen vinden. Juist in dat zoeken is de hulp nodig. Daar bied ik graag de hulp en zal ik de hulp zelf ook vragen, dat zorgt voor een beweging die stand houdt. Dat is wat ik doe in mijn commerciële rol en ook in mijn rol als trainer/consultant; samen onderzoeken wat voor de relatie van dienst is en daarbij de obstakels niet uit de weg te gaan. Vaak is het juist het aankijken van dat ongemak dat zorgt voor de doorbraak. Ik hou ervan om mensen, teams, organisaties in samenspel met klanten en business partners te helpen in hun ontwikkeling en samenwerking, zodat de taken die er liggen met plezier en gevoel van voldoening kunnen worden aangepakt.

Mijn expertise

In ons professionele leven draait het om de taak en hoe wij ons daartoe verhouden. Hierbij ligt een belangrijke taak voor het Leiderschap in het systeem. Zij bepaalt de toon, ritme en tempo van de muziek. Het vergroten van de impact van leiderschap op het systeem vraagt voorgaan in het inzetten van zelfkennis. Zodat een klimaat van leren voor het hele systeem wordt gecreëerd. Elk onderdeel van het systeem kan zijn of haar bijdrage leveren, zo goed als hij of zij dat op dat moment kan. In mij aanpak koppel ik de dagelijkse praktijk aan methodieken en systemen zoals:

  • Transactionele Analyse
  • NLP
  • Systemisch Werken
  • Appreciative Inquiry
  • Diverse sales & accountmanagement structuren
  • Functional Fluency
  • Diverse (team) coaching methodieken

Dit alles te dienste van wat er nu nodig is om de betrokkenen te leren zoeken naar de antwoorden die passen bij de vragen die voor liggen.

Mijn achtergrond

In mijn carrière veel ervaring opgedaan in (internationaal) sales-, account- en teammanagement bij grote financiële instellingen zoals de Rabobank, Achmea, LeasePlan en  BNP Paribas. Daarnaast ook projecten gedaan bij Jumbo Supermarkten, Shell en diverse Omroeporganisaties. Deze ervaring heb ik met name in IT en IT services opgedaan bij Sun Microsystems, EMC Computer Systems en Schuberg Philis. De laatste 12 jaar als Account Director bij Schuberg Philis veel gewerkt met systemen die de kracht van het individu en het team optimaal in zijn kracht te zetten. Dit was een belangrijk fundament om de belofte van 100% klanttevredenheid in te vullen. De laatste jaren heeft coaching een meer expliciete plek gekregen in mijn werk.

Voor een volledig overzicht van mijn achtergrond verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/fridofrencken/