Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken, zonder haar levensduur te verkorten.

Buddha

Margreet Assmann

Mijn passie

Een jongeman besloot dat het verstandig was om een vak te leren. Niet wetende wat hij precies wilde, pakte hij zijn spullen en ging op pad. De eerste persoon die de jongeman tegenkwam, was een boer. Hij sprak de boer aan en vertelde zijn verhaal. De boer besloot de jongeman te helpen en niet veel later leerde hij het land te bewerken en de ploeg te bedienen. Na een aantal maanden had hij verschillende vaardigheden onder de knie. Misschien was boer zijn niet iets wat bij hem paste en de jongeman ging verder met zijn ontdekkingsreis.

Terwijl hij door de bossen liep, kwam hij een jager tegen. Samen liepen ze verder. Tijdens het volgen van verschillende sporen, vertelde de jager de jongeman alles over zijn vak. De jongeman merkte echter al snel dat het doden van een hert hem zwaar viel en voelde zich niet gelukkig. Misschien was jager zijn niet iets wat bij hem paste en de jongeman ging verder met zijn missie.

Driemaal is scheepsrecht, dacht de jongeman en hij vervolgde zijn tocht. Niet veel later kwam hij een smid tegen. De smid nam de jongeman in de leer en bracht hem verschillende vaardigheden bij. De dagen, weken en maanden vlogen voorbij en de jongeman leerde veel. Hij werkte veel en hard, maar hij was nog steeds niet gelukkig. Misschien was smid zijn niet iets wat bij hem paste.

Op zijn vrije dag besloot de jongeman een monnik om raad te vragen. Hij vond een biddende monnik onder een boom. Eerbiedig bleef de jongeman staan wachten totdat de monnik klaar was met zijn gebed. Maar na anderhalf uur staande in de brandende zon, was de monnik was nog steeds niet klaar met bidden. De jongeman werd ongeduldig en bedacht zich dat hij in de tussentijd heerlijk had kunnen vissen aan de waterkant van de rivier die naast het dorp stroomde. De rivier zat vol vissen en hij had nog nooit één van de dorpelingen aan de waterkant gezien. Misschien had hij zoveel vis kunnen vangen, dat hij deze had kunnen verkopen op de markt.

Terwijl de jongeman in gedachten verzonken was, had de monnik zijn ogen geopend en vroeg waarmee hij hem kon helpen. De jongeman vertelde zijn verhaal, waarop de monnik zei: Wie vooruit wil komen, moet soms stil durven staan.

Mijn Expertise

Als je andere resultaten wilt, dan moet je andere dingen doen!

Als coach, maar ook als trainer maak ik in al mijn trajecten gebruik van de IJsberg metafoor. Kenmerkend voor een ijsberg is dat het ijs wat je boven het wateroppervlak ziet, een fractie van de gehele berg is. Dit topje is het zichtbare gedrag voor anderen. Het grootste gedeelte -persoonlijke opvattingen, mentale denkbeelden, motieven en drijfveren- bevindt zich onder het wateroppervlak.  En juist dit niet zichtbare gedeelte is hetgeen wat het gedrag voedt. Door mijn persoonsgerichte benadering  en gebruikmakend van storytelling in coach- en trainingstrajecten maak ik mensen bewust van deze gelaagdheid en leer ik ze deze te beïnvloeden. Deze inzichten vormen dan weer de basis voor verandering op gedrag- en
vaardighedenniveau, om uiteindelijk op een praktisch manier beweging te creëren in de gewenste richting. Kortom: ander gedrag leidt tot een ander
resultaat.

Mijn Achtergrond

Enthousiast, inspirerend, praktisch, spiegelend, inspelend op het hier en nu, creatief, mensgerichte aanpak met veel oog voor het resultaat.

 

website.jpg