Oppertunities don’t happen, you create them

Chris Grosser

Michelle Verhaal

Mijn passie

Resultaatgericht trainen en coachen. Dat is mijn passie. Organisaties helpen het beste uit hun mensen te halen met als doel om betere resultaten te realiseren. Beschikken medewerkers over de juiste inhoudelijke kennis en weten ze deze te vertalen naar de dagelijkse praktijk? Welke vaardigheden behoeven ontwikkeling of aanscherping om kennis succesvol toe te kunnen passen? Zijn er beperkende denk- en gedragspatronen die gewenste ontwikkeling in de weg staan?
De inhoud van mijn training en coaching is afhankelijk van de klantvraag.  Het doel is altijd resultaatgericht en gerelateerd aan het ontwikkelen van professionele competenties op het gebied van werk en loopbaan.

Mijn expertise

Bruggen bouwen tussen organisatiedoelen en mensen. Dat is waar ik goed in ben. Commerciële doelen vertalen naar concreet, effectief gedrag. Ik ben pragmatisch ingesteld en heb een gedragswetenschappelijke achtergrond. Dit maakt dat ik weet wat mensen beweegt en wat ze nodig hebben om tot gewenst gedrag te komen. Ik onderzoek en doorbreek gedrags- en communicatiepatronen die vooruitgang en ontwikkeling in de weg staan. Ik stimuleer en begeleid individuen en teams om het beste uit zichzelf te halen. Met het doel om duurzame gedragsverandering te bevorderen waardoor betere resultaten kunnen worden behaald.

Mijn stijl

Enthousiast, inspirerend en resultaatgericht met aandacht voor individuele ontwikkeling en groepsdynamiek.