It always seems impossible until it's done.

Nelson Mandela

Nana Verveen

"Ieder boek verdient het om uitgelezen te worden; leven – lezen – leren."
Dit is mijn levensmotto, dat ervoor staat dat ik geloof dat ieder mens, ieder team en iedere organisatie het verdient om onvoorwaardelijk gezien en gehoord te worden. Ik geloof in de wijsheid van het individu; de kunst is om deze zuiver te voelen, te lezen, te zien en te horen. Mijn levensmotto is ook zeker kenmerkend voor mijn manier van werken als coach, mediator, trainer en adviseur.

Mijn passie

Mijn passie is leiders laten zien hoe zij op authentieke wijze het continu leren en verbeteren als een bijna natuurlijke manier van samenwerken in hun team/organisatie kunnen bewerkstelligen. Ik geloof in de groeipotentie van mens en organisatie door de kracht van vertrouwen en oprechte verbinding. Leiderschap is hierbij bij uitstek de plek waar de ontwikkeling & groei van de medewerkers en van de organisatie samenkomen. In mijn beleving is de essentie van leiderschap om teams en medewerkers te laten ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk hielden. De leider gidst de organisatie en haar mensen steeds weer op weg naar hun ware potentie. Het persoonlijk leiderschap van de leider en diens voorbeeldgedrag vormen hierbij de basis.  

Mijn expertise

"It always seems impossible until it's done." (Nelson Mandela)
Wat kan ik mijn opdrachtgevers en klanten beloven? Uit heel mijn ervaring als mens, leider, ontwikkelaar en executieve coach weet ik absoluut zeker dat het onmogelijke pas mogelijk wordt als je eerst de oude patronen en schijnzekerheden doorziet en deze durft los te laten en dan pas echt de potentie van het geheel te zien. Echte duurzame oplossingen vereisen dromen, durven, denken en doen. Wat ik kan beloven is dat ik mijn klanten als ervaren gids help om hun ambities te ontdekken en waar te (leren) maken. Dit zodat de missie, visie en de kernwaarden van de organisatie geen holle woorden meer zijn, maar als kompas gaan dienen, waardoor het onmogelijke waargemaakt kan worden dit zowel voor het individu als voor de organisatie.

Mijn stijl

Hoe help ik mijn klanten om waar te maken waar ze in geloven? Als trainer, coach en adviseur ben ik authentiek, empathisch, ervaren, integer met als diepe overtuiging dat onvoorwaardelijke acceptatie van de ander de start van echte verandering is. Mijn zakelijke en sociaal psychologische kennis en inzichten, mijn gedrevenheid en doelgerichtheid zijn steeds de basis voor het succesvol helpen realiseren van de beoogde groei en ontwikkeling.