Gedrag is het resultaat van onze besluiten, niet van onze omstandigheden.

Stephen Covey

Selma Boschloo

Mijn passie

Geef mensen geen boot, maar laat ze verlangen naar de zee, want zonder willen wordt kunnen nooit doen…

Wat beweegt mensen om bepaald gedrag juist wel of niet te laten zien? En in hoeverre is het gedrag wat ingezet wordt versterkend of juist belemmerend voor de persoon zelf of voor zijn of haar omgeving? Wat drijft mensen om de dingen te doen zoals zij ze doen en zijn ze zich hier ook van bewust?

Het is mijn passie om met mensen aan de slag te gaan en hen te begeleiden op hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn en wat hen drijft, om hun wensen en verlangens helder te krijgen en hen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en in hun kracht te gaan staan.

Mijn Expertise

Ik hou u graag scherp om uw strategische doelen vorm en inhoud te geven om tot het gewenste resultaat te komen. U zet de stip op de horizon, ik zorg voor de juiste interventies, zodat er een pad gecreëerd wordt wat u en uw medewerkers willen en kunnen betreden op weg naar die stip op de horizon.

  • Als organisatiecoach bekijk ik uw vraag vanuit verschillende kanten. Niet alleen competenties en aangeleerde vaardigheden bepalen het gedrag van uw mensen, maar welke belemmerende patronen leven er onder uw medewerkers? En in uw MT?
  • Als DISC trainer probeer ik medewerkers en organisaties kleur te laten bekennen en inzicht te geven in waar hun kracht en valkuilen zitten om optimaal op elkaar af te kunnen stemmen. Door het creëren van een gemeenschappelijke taal binnen organisaties komen de juiste gesprekken op gang om gewenst gedrag en de gewenste organisatiedoelen bespreekbaar te maken.
  • Als coach onderzoek en doorbreek ik gedragspatronen die vooruitgang en ontwikkeling van mensen en teams in de weg staan. Ik stimuleer en begeleid hen om het beste uit zichzelf te halen en in hun kracht te gaan staan.

Mijn Achtergrond

Mensgericht, open, spiegelend, praktisch.

Verandering begint met kleine stappen: Wat kan je morgen al anders doen?

Ik geloof dat hoe klein de steen ook is die je werpt, hij brengt een verandering op gang bij jou en creëert automatisch ook een effect bij anderen in jouw omgeving en spreidt zich uit zoals kringen op het water.