Een goed geformuleerd probleem is de helft van de oplossing

C. F. Kettering

Suzanne Gerding

Mijn passie

Echt luisteren geeft ruimte aan onuitgesproken woorden.
Het omschrijven van een passie is voor mij bijna een contradictio in terminis. Met name een passie wordt in eerste instantie gevoeld, pas daarna komen de woorden. Ik heb een grote liefde voor taal, zowel in woord als gebaar, en voor hoe je die kunt inzetten om je effectiviteit te vergroten. Het anderen helpen groeien om in hun taal en handelen congruent te zijn met wie ze zijn, is een van de mooiste aspecten van mijn werk. De essentie van authenticiteit komt hierin maximaal naar voren, een begrip waar in mijn optiek alles mee begint.

Mijn expertise

In de afgelopen 20 jaar als coach/trainer heb ik een scherpzinnigheid ontwikkeld op congruent gedrag en communicatie en hoe je dat kunt ontwikkelen. Dit is een essentieel onderdeel in het doorbreken van oude, ineffectieve patronen en het vergroten van effectiviteit in gedrag en communicatie. Ik maak hierbij o.a. gebruik van methodieken zoals Functional Fluency, DISC, oplossingsgericht coachen en NLP.

Ik ben goed in staat om vanuit verschillende invalshoeken de ontwikkelvraag te helpen scherp te stellen. Wat speelt er precies? Waar wil de organisatie, het team of de individuele professional naartoe? Wanneer is het doel behaald en welke onderliggende overtuigingen zijn daarin de drijvende kracht? Niet zelden ligt er een vraag achter de vraag verscholen en blijkt dat de essentie van de ontwikkelvraag te zijn. Een goed geformuleerd probleem is de helft van de oplossing.

Je vindt in mij een professional met een oprechte, intuïtieve persoonlijkheid en een ervaringsdeskundige met een eigen kijk. Ik ben een bevlogen gesprekspartner met een frisse nieuwsgierigheid naar de ander, het team en de organisatie.

Mijn stijl

Ik ben op mijn best in een omgeving waar creativiteit, eigenheid en het met elkaar out of the box kunnen denken vanuit gelijkwaardig contact mogelijk is. Geen vraagstuk is hetzelfde, de weg naar een oplossing of het doel ook niet. Elke opdracht is maatwerk waarbij er altijd een ‘element of surprise’ te vinden is en – hoe fijn! – ik laat me graag verrassen.

Voor mij start alles met het ruimte geven aan wie iemand is en aan wat hij wil leren. Met behoud van iemands eigenheid van handelen waar dat dienend is en het loslaten van voorkeuren waar nodig, wordt een duurzaam resultaat behaald.

Mijn stijl laat zich verder omschrijven als analytisch, open, integer, inzichtgevend, positief, verbindend, inspirerend en zeker ook met oog voor het plezier!

Meer informatie? Bezoek mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/suzanne-gerding/