Als je je kijk op de dingen verandert, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

Wayne Dyer

Willeke Strien

Mijn passie

Al jaren ben ik gefascineerd door de kracht van communicatie. Miscommunicatie ontstaat vaak wanneer mensen te veel vanuit hun eigen bril naar de woorden van de ander kijken. Men staat dan onvoldoende open voor andermans inzichten.

Effectieve communicatie betekent eerst écht luisteren. Het begrijpen van en open staan voor de dieperliggende behoefte van de mens, wat essentieel is om drempels weg te nemen. Hierdoor kan er weer echte verbinding ontstaan. Of dat nu met je leidinggevende, binnen je eigen team of thuis is.

Mijn overtuiging is dat effectieve communicatie zorgt voor verbinding en tevens aan de basis staat van betere samenwerking, teamontwikkeling, leiderschap én persoonlijke effectiviteit. Mijn passie is om mensen, teams en organisaties hierin te helpen groeien.

Mijn expertise

Vele jaren heb ik gewerkt als manager in het bedrijfsleven. Vrijwel dagelijks heb ik daar kunnen ervaren welk positief en negatief effect communicatie heeft op relaties tussen individuen en teams. Ik heb geleerd miscommunicatie te herkennen en om te zetten in meer effectief gedrag, zodat gezamenlijke doelen toch bereikt worden. Ik kom in mijn rol als trainer en coach vaak herkenbare conflicterende patronen tegen die hun oorzaak vinden in miscommunicatie. Ook dan zie ik dat beginnen met het begrijpen van de ander de sleutel tot vooruitgang is. Mijn ervaring als manager combineer ik met inzichten vanuit de Transactionele Analyse, NLP, Voice Dialogue, DISC, systemisch werken, Byron Katie, emotionele intelligentie en Verbindende Communicatie.

Mijn stijl

Zorgvuldig en volledig. De echte behoefte achter de vraag (of het probleem of de weerstand) willen weten. Ik ga graag dieper op de materie in, vraag door en wil zonder oordeel luisteren en eerst goed begrijpen.

Vanuit verschillende invalshoeken en mijn inlevingsvermogen kijk ik waarom mensen of teams vastlopen. Ik zoek samen met hen uit wat het ineffectieve gedrag is en wat de oorzaak hiervan is (wat het onderliggende patroon is). Op een praktische en onderzoekende manier kijk ik vervolgens wat nodig is om belemmeringen te overwinnen en te komen tot het beoogd resultaat.

Anderen noemen mij enthousiast, betrokken en oprecht.