Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

MBTI, persoonlijke coaching

Je ziet de wereld niet zoals deze is maar zoals je zelf bent.
Diepgaand inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Dat is wat de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) als een veelzijdig en gebruiksvriendelijk instrument voor jou kan betekenen.

 

Doel

Met MBTI creëren we bewustwording bij een individu over zijn motivaties, natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Daarnaast ontstaat er dankzij MBTI meer begrip voor personen die verschillen van jezelf. Het versterkt je zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen door erkenning en respect voor verschillen tussen mensen.

 

Onderwerpen

Afhankelijk van de individuele coachvraag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Zelfkennis en ontwikkeling.
 • Carrièreontwikkeling.
 • Management- en leiderschapsontwikkeling en -coaching.
 • Communicatieverbetering.
 • Problemen oplossen en besluitvorming verbeteren.
 • Omgaan met conflicten.
 • Herkennen en beheersen van stress.

 

Verankering

MBTI rapportage waaruit onder andere blijkt wat je voorkeur is op het gebied van de volgende vier dimensies:

 • Hoe wordt iemand gestimuleerd?
 • Waaraan besteedt iemand aandacht?
 • Hoe beslist een persoon?
 • Welke levenswijze neemt iemand aan en wat betekent dat op organisatiegebied?

 

De rapportage is in twee verschillende versies te verkrijgen. Het MBTI Step1 rapport geeft in begrijpelijke taal informatie over vragen als:

 • Wat is je werkstijl?
 • Wat zijn je voorkeuren op het werk?
 • Wat is je communicatiestijl?
 • Wat is je aanpak bij het oplossen van problemen?

 

De MBTI Step 2 rapporteert zaken die ook in Step 1 worden toegelicht. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de complexiteit van iemands persoonlijkheid door naar de onderliggende facetten van de vier dimensies te kijken.

 

De rapportage wordt nabesproken met een gecertificeerde MBTI-consultant. Mede vanuit de rapportage zijn leerdoelen of de coachvraag vast te stellen waarmee vervolgens aan de slag wordt gegaan. Per coachsessie worden afspraken gemaakt over de te volgen acties. Het eindresultaat wordt geëvalueerd in een evaluatiegesprek.

 

Doelgroep

Iedereen die behoefte heeft om zichzelf te ontwikkelen.

 

Investering

Afhankelijk van het soort rapportage investeer je voor de licentiekosten van het instrument een bedrag van € 130,- voor Step 1 en € 155,- voor Step 2. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief rapportage en extra naslagteksten. Voor de uitgebreide nabespreking investeer je een bedrag van € 495,-. Voor aanvullende coachgesprekken wordt graag een maatwerkvoorstel voor je gemaakt met daarin opgenomen een investeringsoverzicht.  

 

Tot slot

Wanneer je nog vragen hebt, mail die dan gerust naar info@feedbackconsulting.nl of bel 0168-471769.

 

Schrijf je direct in

Inleiding

Je ziet de wereld niet zoals deze is maar zoals je zelf bent.

Diepgaand inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Dat is wat de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) als een veelzijdig en gebruiksvriendelijk instrument voor jou kan betekenen.

Doel

Met MBTI creëren we bewustwording bij een individu over zijn motivaties, natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Daarnaast ontstaat er dankzij MBTI meer begrip voor personen die verschillen van jezelf. Het versterkt je zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen door erkenning en respect voor verschillen tussen mensen.

Onderwerpen

Onderwerpen

Afhankelijk van de individuele coachvraag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Zelfkennis en ontwikkeling
 • Carrièreontwikkeling
 • Management- en leiderschapsontwikkeling en -coaching
 • Communicatieverbetering
 • Problemen oplossen en besluitvorming verbeteren
 • Omgaan met conflicten
 • Herkennen en beheersen van stress

Verankering

Verankering

MBTI rapportage waaruit onder andere blijkt wat je voorkeur is op het gebied van de volgende vier dimensies:

 • Hoe wordt iemand gestimuleerd?
 • Waaraan besteedt iemand aandacht?
 • Hoe beslist een persoon?
 • Welke levenswijze neemt iemand aan en wat betekent dat op organisatiegebied?

De rapportage is in twee verschillende versies te verkrijgen. Het MBTI Step1
rapport geeft in begrijpelijke taal informatie over vragen als:

 • Wat is je werkstijl?
 • Wat zijn je voorkeuren op het werk?
 • Wat is je communicatiestijl?
 • Wat is je aanpak bij het oplossen van problemen?

De MBTI Step 2 rapporteert zaken die ook in Step 1 worden toegelicht. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de complexiteit van iemands persoonlijkheid door naar de onderliggende facetten van de vier dimensies te kijken.

De rapportage wordt nabesproken met een gecertificeerde MBTI-consultant. Mede vanuit de rapportage zijn leerdoelen of de coachvraag vast te stellen waarmee vervolgens aan de slag wordt gegaan. Per coachsessie worden afspraken gemaakt over de te volgen acties. Het eindresultaat wordt geëvalueerd in een evaluatiegesprek.

Investering

Afhankelijk van het soort rapportage investeer je voor de licentiekosten van het instrument een bedrag van € 130,- voor Step 1 en € 155,- voor Step 2. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief rapportage en extra naslagteksten. Voor de uitgebreide nabespreking investeer je een bedrag van € 495,-. Voor aanvullende coachgesprekken wordt graag een maatwerkvoorstel voor je gemaakt met daarin opgenomen een investeringsoverzicht.  

De data worden in onderling overleg met u vastgesteld.
We bieden onze programma's ook aan in Engels, Duits, Frans of Spaans. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.