Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Binnen tien minuten buiten

Op een gegeven moment sprak een medewerker die naar boven liep mij aan. Dat mag niet, zei hij. Ik vroeg: Wat mag niet? Hij zei: Nou, dat. En hij knikte naar mijn handen die ik nog steeds in mijn zakken had. Ik vroeg waarom. Hij zei: Omdat dat tegen de veiligheidsvoorschriften is. Je hoort altijd met een hand aan de leuning te lopen. Toen viel bij mij het kwartje. Voor Dupont gold veiligheid als belangrijkste issue. Dat wás Dupont. Als ik stressmanagement in het verlengde kon aanbieden van het veiligheidsbeleid, had ik weer een kans. Ik ging terug en kreeg gehoor voor het onderwerp nu ik het liet aansluiten bij dat wat voor Dupont het belangrijkste was.

Uit deze anekdote van Theo Compernolle, de autoriteit op het gebied van stressmanagement, blijkt dat verkopen onder andere begint bij het verkrijgen van een beeld van dat wat strategisch van belang is voor een organisatie. Bied daarna pas een oplossing en zorg dat die in het verlengde ligt van de belangrijkste doelstellingen. De verkooptraining Next Step Selling™ biedt de nieuwste inzichten om te komen tot succesvolle verkoopprestaties waarin het klantbelang centraal staat.