Zonder richting is elke weg goed.

Wat we doen

Groei vraagt om meer dan het ontwikkelen van vaardigheden alleen. Om jezelf te kunnen zijn en blijven dient ontwikkeling plaats te vinden in het verlengde van wie je bent. Dan kun je de beste versie van jezelf worden.

Daarom kiest Feedback ervoor om te ontwikkelen in het verlengde van je persoonlijkheid. Dan voelt het gedrag dat gevraagd wordt om resultaten te behalen comfortabel en niet als het schrijven met links terwijl je rechtshandig bent. Iets kunnen wil nog niet zeggen dat het ook gebeurt. Daarvoor is ook het willen van belang. Zonder willen wordt kunnen immers nooit doen. En tot slot speelt de omgeving een rol. Wanneer die niet ondersteunend is dan kun je met nog zoveel passie bepaalde zaken willen oppakken maar dat wordt je dan niet gemakkelijk gemaakt.

De diensten van Feedback sluiten aan bij de vier factoren die leiden tot gewenst gedrag en resultaat.

  • De Aangeboren zaken worden in kaart gebracht met instrumenten die een beeld geven van jouw unieke persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten. Je vindt ze onder Assessments en metingen.
  • De Aangeleerde kant richt zich op het trainen op vaardigheden, houding en gedrag. Dat trainen vindt plaats in het verlengde van de Aangeboren kant en er is aandacht voor overtuigingen die je ondersteunen bij dat wat je wilt bereiken (Commitmentkant) en de context. Onder het kopje Trainen en workshops vind je wat we te bieden hebben. 
  • De Commitment kant richt zich op de overtuigingen die een rol spelen bij het ontwikkelen van gewenst gedrag. Wil je daar meer over weten kijk dan bij Coachen en loopbaanbegeleiding.
  • En tot slot zorgt aandacht voor de Context ervoor dat het mogelijk wordt gemaakt om met het juiste gedrag en de juiste activiteiten de gewenste resultaten te boeken. De Feedback diensten die vallen onder Strategie en organisatie richten zich daar op.