Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

BTW vrije levering

Met name voor onze relaties voor wie de BTW kostprijsverhogend werkt, kan deze keuze interessant zijn.

Een deel van de BTW voorbelasting kan echter niet door ons in aftrek gebracht worden. U kunt hierbij denken aan de voorbelasting ten aanzien van onze eigen accommodaties en de inkoop van  materialen. Dit is dan ook de reden dat wij een evenredig deel doorberekenen in de kostprijs van onderliggende BTW vrijgestelde beroepsopleidingen. De effectieve prijs zal 10% lager uitvallen wanneer u de beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW afneemt.

Als u de opleidingen BTW vrijgesteld wilt afnemen, sluit u met Feedback Learning & Development BV een overeenkomst. Zoals u van ons mag verwachten, denken wij graag mee in het (financiële) belang van onze relaties. De kwaliteit van de opleidingen blijven vanuit Feedback Training & Consulting BV en vanuit Feedback Learning & Development BV geborgd op het hoge niveau zoals onze bestaande relaties dat al kennen.

Als u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw contactpersoon bij Feedback of maak gebruik van het algemene e-mailadres info@feedbackconsulting.nl en/of telefoonnummer 0168 – 471 769.