Niets is echt werken, tenzij je liever iets anders zou doen.

Oprah Winfrey

Children see, children do

Wanneer je een bepaalde cultuur wilt creëren dan vraagt dat om het bijbehorende voorbeeldgedrag. Niet alleen van de leidinggevenden maar van iedereen die binnen de organisatie werkzaam is om zo samen een bijdrage ge leveren aan de collectieve ambitie die vraagt om een bepaalde cultuur.

Cultuur kun je zien als het collectieve gedrag van mensen binnen organisaties. Aan gedrag liggen bepaalde waarden en overtuigingen ten grondslag. De Denisonaanpak voor cultuur kent een belangrijke rol toe aan waarden die sturend zijn voor hoe keuzes worden gemaakt die weer leiden tot bepaalde activiteiten, gedrag en resultaat. Welke waarden zijn leidend voor jouw organisatie? Leer ze kennen en/of nog beter benutten. Wend je invloed vervolgens op een positieve manier aan. Onder andere door voorbeeldgedrag te laten zien in het verlengde van de waarden. Succes!