Deep Democracy

De kans is dan groot dat je met Deep Democracy wel het draagvlak en de beweging krijgt die je voor ogen hebt.

Hoe?

Door in tegenstelling tot de klassieke democratie die ervan uitgaat dat de meerderheid beslist, als uitgangspunt te nemen dat alle stemmen en werkelijkheden van belang zijn en technieken toe te passen die op een praktische manier de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.

Het concept Deep Democracy is ontwikkeld door Arnold Mindell. Juist door andere opvattingen op te zoeken vindt de vergadering niet meer plaats bij de koffieautomaat maar aan de overlegtafel. En juist door op zoek te gaan naar de nee in verkoop- of onderhandelingssituaties kom je tot een ja. Een twaalftal Feedbacktrainers is gecertificeerd in het Deep Democracy gedachtengoed. Zij integreren de verrassend toepasbare inzichten in programma’s rondom conflictcoaching, effectief vergaderen, de training onderhandelen en tijdens teambuildingssessies. Maar ook in leiderschapsprogramma’s en in de training Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming zijn de inzichten een aanwinst. Meer weten? Neem contact op met Feedback.