Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Een huis voor iedereen

Door optimale samenwerking zijn resultaten mogelijk waarmee verwachtingen worden overtroffen. Dat vraagt om inzicht in jezelf. Waar ben je sterk en waar ben je minder sterk in? Het vraagt ook om inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van anderen.

Een huis voor iedereen staat symbool voor de plek waar elkaars kwaliteiten worden benut, waar eenieder waarde kan toevoegen, waar bewust wordt gezocht naar wat verbindend werkt in het verlengde van de collectieve ambitie. In Een huis voor iedereen wordt je ingezet op die teamrol die het beste bij je past en word je ondersteund door anderen daar waar je kwaliteiten minder liggen. Kortom, in Een huis voor iedereen is er plek voor iedereen en draagt iedereen bij aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. En er wordt samengewerkt. Samengewerkt omdat men beseft dat TEAM staat voor Together Everyone Achieves More.

Anne Rensen

Het schilderij Een huis voor iedereen is een werk van Anne Rensen. Vanuit haar belangstelling voor geschiedenis is zij zich bewust van de constanten in het menselijk bestaan. In haar werk herkent men sporen van oude handschriften, gebrandschilderde ramen, middeleeuwse ruimtes, verborgen rijkdommen, poëtisch vertaald naar alledaagse verhalen. De werken zijn vaak monochroom in rijke kleurvariaties en fantasievolle vormtaal. Regelmatig komen in haar schilderijen teksten voor: vaak ontleend aan bronnen (poëzie, filosofie), die betrekking hebben op het onderwerp. Omdat ze doorgaans niet duidelijk te ontcijferen zijn, prikkelen ze de verbeelding van de toeschouwer, die daardoor zijn eigen verhalen kan bedenken.

In haar werk geeft Anne Rensen vorm aan bespiegelingen over universele zaken als macht en onmacht, liefde en verlangen, heimwee en dood. Kenmerkend voor haar werk is de verbeelding van het vlak in bouwstenen waarbinnen aspecten van het onderwerp te zien zijn. Anne: Mijn werk ontstaat onder invloed van filosofische associaties over algemene levensvragen. Ik wil een poëtische/beeldende vertaling geven van de dingen des levens. Ik heb er behoefte aan om meer kanten van een gegeven te laten zien.