De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creƫren.

Stephen Covey

Een slimme organisatie is op de toekomst voorbereid

We zitten in een overgangsfase: de oude wereld voldoet steeds minder, de nieuwe zien we meer en meer doorsijpelen in onze maatschappij. Welke richting we in de toekomst opgaan, is niet met zekerheid te voorspellen. Er zijn wel een paar scenario’s mogelijk: krijgt de techniek de overhand en stevenen we af op een afstandelijke en kille samenleving óf zijn we in staat om de balans in onze wereld terug te brengen en krijgen we de menselijke maat terug?

Theory U, een model voor implementatie van organisatieveranderingen, geeft ons handvatten om organisaties in de richting van het laatste scenario te laten bewegen. Want meer en meer wordt duidelijk dat wat we altijd deden geen antwoord meer is op de vraagstukken die zich vanuit de toekomst aandienen.

De technologische ontwikkelingen maken een andere samenleving mogelijk. Een waarin andere waarden belangrijk worden. Het gaat niet meer om je eigen Ik en je houdt je bedrijf niet meer overeind door alleen je blik naar binnen te richten. Onze nieuwe wereld gaat over: oog voor het grote geheel, verder kijken dan je eigen organisatiegrenzen en daar binnen je organisatieontwikkeling rekening mee houden. Ondernemers van de toekomst zoeken organisaties op waar ze mee te maken hebben en waar ze zaken mee (willen) doen. Ze praten met hun klanten. Wat willen zij? En wat kunnen wij doen, zodat alle betrokkenen er een goed en tevreden gevoel aan overhouden? Dat is wat Stephen Covey bedoelde met zijn Win-Win-principe. Egocentrisme is uit. Waarden als collectief belang en co-creatie zijn woorden van de toekomst. Delen is vermenigvuldigen – dát wordt de nieuwe slogan. We denken niet langer vanuit schaarste, maar vanuit overvloed.

In de laatste aflevering van de VPRO-serie Zomergasten van dit seizoen stond Daan Roosegaarde centraal. In het verhaal van de kunstenaar/ entrepeneur/ontwerper was de overgang van de oude naar de nieuwe wereld de rode draad. Een aantal pioniers is al aangehaakt en werkt al volgens de nieuwe wetten. Zij laten in concreto zien wat onze toekomst gaat brengen. Willen organisaties op termijn bestaansrecht houden, dan zullen ze op tijd de omslag moeten maken naar deze nieuwe wereld. Een slimme organisatie is op de toekomst voorbereid.