Emotionele en sociale intelligentie op de werkplek

Als onderdeel van het programma Emotionele Intelligentie op de werkplek, van leiderschapsprogramma’s en coachingstrajecten, maakt Feedback gebruik van een impactvol instrument. Het EQ in action profile. We zijn er trots op dat we als enige in Nederland gecertificeerd zijn voor dit instrument waarmee grote stappen op het vlak van persoonlijk leiderschap zijn te zetten.

Het EQ profiel meet in hoeverre de respondent toegang heeft tot bovenstaande kwaliteiten en geeft handvatten om de (inter)persoonlijke effectiviteit verder te verbeteren.

Meer weten? Stuur een mail naar info@feedbackconsulting.nl of kijk op

http://www.feedbackconsulting.nl/emotionele-en-sociale-intelligentie-op-de-werkplek-1093.html  waar je ook een voorbeeldrapportage kunt bekijken.