Droom je leven. Leef je dromen.

Flow, talent en TMA

Ik luister naar de Rolling Stones. Mick laat zijn harmonica zingen en de scheurende gitaar van Keith is onmiskenbaar Keith. En ik ga er weer naar toe als ze optreden. De nummers kan ik wel dromen, maar ik ga erheen omdat ze zo opgaan in hun spel en het plezier er vanaf spat. Ze zijn in flow.

Flow is de toestand waarin iemand volledig opgaat in zijn bezigheden. Gerichte energie in actie met volledige aandacht. Het succes daarvan is onmiskenbaar.

Een staat van flow wordt geassocieerd met het streven om een bepaald doel te bereiken, zoals het schilderen van een schilderij of het bespelen van een instrument. Maar ook een uitdagende taak op het werk of een scriptie, masterthesis of proefschrift kunnen tot een staat van flow leiden. Deze toestand wordt gerealiseerd als er sprake is van een optimale balans tussen de moeilijkheid van een taak en de specifieke vaardigheden van de persoon in kwestie.

Drive

Daniel Pink schreef enkele jaren gelden het boek Drive waarin hij de gangbare opvatting weerlegde dat mensen in hun werkomgeving gemotiveerd werden door geld. Niet waar, zegt Pink. Gebaseerd op 50 jaar wetenschappelijk onderzoek toont hij aan dat het geheim van beter presteren en meer voldoening ligt in de menselijke behoefte regisseur te zijn van ons eigen leven, uitdagende taken uit te voeren die nauw aansluiten bij ons talent en die steeds beter te doen.

Organisaties zijn in beweging… toch?

Organisaties zijn aan het veranderen, maar als medewerkers stilstaan ontstaan er problemen. Als je jarenlang hetzelfde hebt gedaan, kun je het zicht op wat je het beste kan en wat je het liefste zou doen kwijtraken. Terwijl werk doen wat je inspireert het leven echt veel leuker maakt. Voor organisaties is dat ook van levensbelang. Want op die manier blijf je competitief. Voor de kenniseconomie zijn autonome en gemotiveerde mensen nodig. De juiste mensen op de juiste plek.

TMA talentenanalyse

Weten waar je hart sneller van gaat kloppen. Zicht hebben op wat je goed kan en wat bij je past.
Dat geeft duidelijkheid en zelfvertrouwen, waardoor de stap zetten naar een andere baan of een nieuwe opleiding opeens veel gemakkelijker wordt.

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Dat is het uitgangspunt van onze TMA talentenanalyse. De TMA talentenanalyse is een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.

De talentenanalyse wordt toegepast bij selectie, ontwikkeling, mobiliteit, beroepskeuze en reïntegratie. De analyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart. Ook geeft het inzicht in welke van de 48 competenties kunnen worden ontwikkeld. En liggen de individuele talenten in lijn met de gewenste competenties die nodig zijn in de organisatie?

Brochure TMA talentenanalyse

De zes stappen van TMA

 1. Het profiel
  In het profiel staan de eisen en kenmerken van de omgeving, zoals resultaten en taken, gewenst werk- en denkniveau, competenties en een cultuurtypering van organisatie en team.
 2. Talentenanalyse
  De drijfveren en talenten worden gemeten, omdat gedrag sterk bepaald is door wat iemand drijft en welke talenten hij ter beschikking heeft.
 3. Competentieniveau
  Via competentieanalyses wordt dit in kaart gebracht. Mensen krijgen ook online feedback van belanghebbenden, zodat duidelijk wordt waar de vaardigheden en de ontwikkelruimte liggen.
 4. Matchen
  Persoonlijke kenmerken worden met het profiel vergeleken, zodat direct duidelijk wordt of iemand bij de rol of functie past.
 5. Ontwikkelen
  Een ontwikkelgids en de module POP ondersteunen bij het kiezen van zinvolle acties.
 6. Mobiliteit
  Als mensen niet meer matchen met hun rol of functie, kunnen mensen worden begeleid naar ander werk.

Praktisch

De talentenanalyse neemt een uur in beslag. De vragenlijst bestaat uit stellingen die betrekking hebben op gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren, talenten en competenties van de kandidaat ontrafeld. De rapportage is positief geformuleerd. Hierdoor worden de uitkomsten goed herkend en geaccepteerd. Samen met de kandidaat kunnen we dan bepalen van welke van de bovenstaande stappen we gebruik maken.

Hart en ziel

De Rolling Stones hoeven allang niet meer te werken. Velen van ons nog wel. Langer werken is helemaal niet erg als je het met hart en ziel kunt doen. Dan ga je door tot je erbij neervalt. Ik hoop in ieder geval dat de Stones het nog even volhouden.