De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren.

Stephen Covey

Foresight Consulting

Prestatie-optimalisatie door op doelgerichte wijze het denken en doen van uw organisatie te verbinden, is ons leidmotief. Op mens- en resultaatgerichte wijze stellen wij met u de blokkades in uw organisatie vast en vervolgens zorgen wij er samen voor dat er een optimale, doelgerichte afstemming plaatsvindt tussen de harde en zachte elementen van uw organisatie.

Op dit moment zijn wij met prestatie-verbetertrajecten bezig bij bedrijven als Desso, PWN, Sylvania, Royal Haskoning, DHV, BSU, Agrifirm e.a.
Vanuit onze centrale prestatie-verbetermethode concentreren wij ons op een zestal thema’s:

  • Samen resultaatgerichter denken en doen (operational excellence)
  • Samen klantgerichter denken en doen (customer intimacy)
  • Samen innovatiever denken en doen (productleadership)
  • Samen projectmatig denken en doen (co-operational excellence)
  • Samen zelfsturender denken en doen (professional excellence)
  • ECHT-verbindend leiderschap

Meer informatie over onze werkwijze, oplossingen en adviseursteam vindt u op www.foresightconsulting.nl.

Dit najaar verzorgen wij vanuit Foresight een aantal themabijeenkomsten met onze klanten voor onze relaties. Voorlopig staan de volgende bijeenkomsten gepland:

  1. Hoe voer ik klantgerichtheid in één keer goed in?
  2. Hoe zorg ik voor optimaal assetmanagement?
  3. Hoe zorg ik voor interdisciplinaire- en/of ketensamenwerking?
  4. De leider als organisatie-ontwikkelaar.

U kunt nu reeds uw interesse laten blijken om deel te nemen aan deze bijeenkomsten door te clicken op onderstaande link en aan te geven: Ik heb interesse in 1, 2, 3 of 4. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk informeren op welke datum dit najaar deze bijeenkomst plaatsvindt.
Mocht u nu al overwegen om aan de hand van één van deze thema’s de prestatieverbetering van uw organisatie of leiders ter hand te willen nemen, neem dan gerust contact op met de Foresight-coördinator Paul Verveen, p.verveen@foresightconsulting.nl of tel. 06-54683459.