Het Waarom, Hoe en Wat van Feedback

Waarom we doen wat we doen is dan ook samen te vatten met het woord Verbinding. 
  • Op individueel niveau houdt dit in het aangaan van verbinding met jezelf, met anderen en met je organisatie.
  • Op teamniveau betekent dit het verbinden van de teamleden met elkaar door inzet van ieders kwaliteiten in het verlengde van de gemeenschappelijke teamdoelen.
  • En op organisatieniveau het verbinden van cultuur met de strategie en de collectieve ambitie.

Hoe we die verbinding weten te realiseren op individueel-, team- en organisatieniveau is onder andere door middel van de 4successaanpak, de Denison-aanpak voor organisatieontwikkeling en door zowel op vaardighedenniveau als op identiteitsniveau te werken.

Wat we tenslotte doen om de doelstellingen te realiseren kan de vorm aannemen van (vaak een combinatie van) veranderconsultancy, (organisatie)coaching, metingen, assessments, teambegeleiding, trainingen en workshops

Het Waarom, Hoe en Wat van Feedback tref je aan in onderstaande illustratie: