One hand cannot applaud alone.

Hoe inspireer jij mensen om uit zichzelf in beweging te komen?