One hand cannot applaud alone.

Hoe kom jij slim binnen bij een prospect?