Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Hoezo feedback geven?

Dat wil zeggen, je mening geven is voor de meer assertieve medemens  onder ons vaak geen probleem. Echter, wanneer je mening geven over het gedrag van de ander ook nog een doel dient, dan wordt het de moeite waard om na te denken over de manier waarop je dat doet.

Voorbeeld: Je moet samenwerken met een collega voor een project. Bij het idee alleen al denk je aan de langdradige wijze van converseren die de collega hanteert. De moed zinkt je al in schoenen bij de gedachte… De eerste bijeenkomst levert dan ook gelijk een confrontatie op Jij bent altijd zo breedsprakig, waardoor je mij al na drie minuten kwijt bent in het verhaal dat je wilt vertellen. Kun je niet eerder je punt maken?

Je hebt je mening gegeven. Maar… wat is het effect van deze opmerking en de suggestie die je doet?

En ben je voldoende objectief in deze situatie of heb je je laten leiden door eerdere ervaringen? In hoeverre heeft dit invloed gehad op je intonatie en je non verbale boodschap? Wanneer de moed je al in schoenen zinkt dan zal je non-verbale communicatie dit ook wel vertellen. Kortom, hoe zal de feedbackontvanger reageren op jouw mening? Tenslotte is het ‘maar’ jouw mening en zijn er vast nog vele andere meningen. Wie heeft dan gelijk? Voor de ontvanger is jouw mening slechts een terugkoppeling van jouw waarneming, jouw beleving, jouw normatiek en misschien wel jouw humeur.

Alleen daarom is het belangrijk om je mening met zorg te geven. Dit betekent vanuit een positieve intentie en als een moment van bewustwording voor de ontvanger. Een suggestie ter verbetering is mooi maar maak het werkzaam Mogelijk kun je meer puntsgewijs vertellen.

Laat ik een suggestie geven:

  1. Geef opbouwende feedback vanuit een positieve intentie, je wilt de ander ergens op attenderen omdat de ander zich mogelijk niet bewust is van zijn gedrag.
  2. Geef ook complimenten op de momenten dat ze verdiend zijn. En dat zijn vaak meer momenten dan je denkt.
  3. Beschrijf feedback vanuit jóuw beleving, waarneming en zo objectief mogelijk (letterlijke waarneming, jouw gevoel)
  4. Geef het effect aan van het gedrag en geef een reële suggestie voor wenselijk gedrag.

En ja, het is wel eens confronterend om feedback te krijgen, zeker wanneer je weet dat de ander gelijk heeft. Laatst nog. Mijn zoon zei  Mam, ik hoor je vaak zeggen dat ik begrip moet hebben voor het standpunt van de ander. Dat geeft mij het gevoel dat jij het altijd opneemt voor de ander met wie ik het niet eens ben. Zou jij je ook eens in mij willen verplaatsen?

Even slikken….en een compliment voor mijn zoon!