Feedback laat je groeien

Innovatie en Agile werken

Kostenverlaging en steeds snellere time to market is door de toenemende concurrentie en technologische vernieuwing steeds belangijker. De productiviteit moet omhoog. Er wordt meer verwacht van medewerkers.
Bovenstaande geldt niet alleen voor profit, maar ook voor non-profit organisaties. En dat in een steeds complexer wordende wereld. Het is lastig, zo niet onmogelijk, om precies te voorspellen wat klanten nu eigenlijk willen of hoe de volgende technologische vernieuwingen eruitzien. Hoe kun je dan toch nog goede producten ontwikkelen?
Agile werken is hierop het antwoord.  Niet uitgebreid een projectplan opstellen, maar snel aan de slag met ontwikkelen en snel veranderingen kunnen doorvoeren als dit beter aansluit bij de zich verder ontwikkelende klantwensen.

Traditioneel projectmanagement en Agile

In traditioneel projectmanagement zoals Prince staat planning en beheersing centraal. Toch werden projecten zelden op tijd en binnen budget opgeleverd. Het resultaat was ook vaak niet wat de klant zich wenste, met als gevolg ontevredenheid bij alle betrokkenen. In traditioneel projectmanagement is veel tijd nodig om het plan te maken en om tussentijds af te stemmen. Traditioneel projectmanagement is juist daarom minder geschikt voor snel veranderende omgevingen.

Agile werken: wat levert het op?

Het werken met Agile principes leidt tot een professionele (project)organisatie waarin mensen zich blijven ontwikkelen. Voor de klant leidt Agile tot producten die op tijd en binnen budget worden opgeleverd en die voldoen aan verschuivende belangen, behoeften en wensen. De opdrachtgever en de opdrachtnemer vormen samen een krachtig team, in staat om de processen en de producten continu te verbeteren.
Agile versnelt productontwikkeling. Medewerkers worden effectiever en flexibeler ingezet op de nieuwe productielijnen, omdat de methode aandacht heeft voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Verschillen tussen PMW en Agile

Agile projectmanagement maakt gebruik van een aantal basis principes. Hieronder worden de belangrijkste weergegeven.

Principe 1: Klantwaarde

Het doel van Agile projectmanagement is om het beste product voor de klant te leveren, tegen de laagst mogelijke operationele kosten en in de kortst mogelijke tijd.

Principe 2: Continu verbeteren

Agile projectmanagement gaat er vanuit dat het uitvoeren van projecten steeds beter kan.

Principe 3: Flow en snelheid

Het is belangrijk om bij een project goed in beeld te hebben wie wat moet doen en wanneer: niet eerder en niet later.

Principe 4: Krachtige teams

Het hart van Agile wordt gevormd door samenwerkende teams, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het gehele project.

Organisatie ontwikkeling

Organisaties die met Agile werken maken een ontwikkeling door. In een (beheers)omgeving overgaan naar zelfsturende teams is een grote stap. Van controle en hiërarchie naar zelforganisatie en autonomie gaat met vallen en opstaan.
Het kan dat de Agile coach de plek inneemt van de voormalige formele leidinggevende om zo geen gaten te laten vallen. Dat belemmert echter de teamontwikkeling wanneer zelforganisatie het streven is. We zien dat een brede ontwikkeling echt werkt. Als iedereen leert om meer autonoom te worden en een bijdrage levert aan betere en wijzere besluiten vanuit zijn of haar expertise, dan gaat de organisatie pas echt wendbaar worden.

Toepasbaarheid: Agile praktijk

Iedere organisatie kan het gedachtegoed van Agile projectmanagement naar eigen behoefte en inzicht plooien en toepassen. Overigens zijn een aantal onderdelen ervan oude bekenden. In feite is Agile projectmanagement deels een bewezen werkproces voor projectmanagement, dat je overhoudt na het schrappen van de disfunctionele onderdelen van het traditionele projectmanagement en het elimineren van de tijdrovende aspecten van het planningsproces. Dit leidt tot een projectmanagement werkproces waarmee producten en diensten meteen de eerste keer goed gemaakt worden en het werken in teams en flow wordt bevorderd.

Agile projectmanagement slaagt daarin door serieel te werken aan projecten en door het werk -zowel het tijdschema als de producten- in kleine en behapbare stukjes op te knippen. Een essentieel uitgangspunt is dat samenwerken vooral gaat om levende ontmoetingen met levende mensen in plaats van via e-mail en schriftelijke rapportage
Daarbij gaat het ook over het gebruik van intuïtieve hulpmiddelen in plaats van calculatie tot achter de komma. Innovatie wordt zo onderdeel van de bestaande organisatie.

Agile werken: wat vraagt het?

Agile werken vraagt van medewerkers dat zij om kunnen gaan met veel veranderingen en constante feedback. Een goede structuur en aanpak in het ontwikkelen van een feedbackcultuur helpt daarbij. Feedback heeft hiermee inmiddels veel ervaring in Agile omgevingen. Wij ondersteunen organisaties vanuit de 4Success-aanpak met de persoonlijke ontwikkeling én met de teamontwikkeling die voor Agile essentieel is. In teams is de aanpak dat als zij met de inhoud bezig zijn, de Feedbackconsultant op procesniveau waarneemt wat er gebeurt en terugkoppelt wat goed gaat en wat beter kan. Dicht op de praktijk is veel zichtbaar en kunnen er zowel op teamniveau als op individueel niveau binnen enkele zogenaamde sprints al verbeterslagen worden gemaakt.