Droom je leven. Leef je dromen.

“Jong en oud leren het meest in ontspannen toestand”

Zei zij, die haar deelnemers regelmatig in de oncomfortabele positie van een praktijksituatie plaatst, ook wel rollenspel genoemd; alles behalve ontspannen in de beleving van deelnemers. Rollenspellen noem ik ze zelf liever niet, want de kunst is om in trainingen en workshops de praktijk zoveel mogelijk naar binnen te halen aan de hand van actuele cases. Uitgaande van een bepaald leerdoel zet je als trainer dan een concept neer en daarop ga je oefenen aan de hand van de praktijkcases uit de praktijk van de deelnemer.

Theoretische toepassingen in de praktijk

Het is voor mij een vast stramien; overgoten met m’n eigen stijl volg ik het McCarthy 4mat dat uitgaat van 4 stappen:

  • Waar gaan we het over hebben?; een kleine wat.
  • Wat is de noodzaak van het onderwerp dat we behandelen?; het waarom.
  • Compacte theorie met doorvertaling naar de deelnemers; het wat als achtergrond.
  • Praktisch oefenen; praktijksituaties; het hoe.
  • Doorvertaling naar dagelijkse praktijk van de deelnemers; wat kan je ermee?; het waartoe.

Zo blijft het concept niet zo maar een ’managementmodelletje’, maar brengt het theorie en praktijk met elkaar in verbinding. Het geeft een kader, brengt structuur en handvatten om gedragsverandering tot stand te brengen.

Stijf van de zenuwen

Maar goed, neemt niet weg dat de gedachte aan een praktijksituatie een deelnemer hartkloppingen kan bezorgen. Oefenen in front of mijn collega’s en de ‘juf’; doe ik het wel goed, wat als ik afga? Dat soort ineffectieve gedachtes helpen niet om te leren. Je neemt jezelf misschien voor om in de praktijkopdracht te doen wat de ‘juf’ zegt, maar als je het niet internaliseert leer je er geen bal van. Beter goed ‘voor gaas gaan’ in ontspannen toestand en reflecteren op je eigen gedrag en hoe het ook kan, dan het kunstje perfect nadoen. Dat moet je wel durven.

Daarom zie ik als regel 1 in het handboek van een trainer: Zorg voor veiligheid en een ontspannen situatie waarin deelnemers ontvankelijk zijn voor hetgeen ze willen leren.

De onbevangenheid van een kind

In onze professionele levensjaren leren we veel middels bewustwording. “Er vallen veel kwartjes”, zeggen we dan. In onze kinderjaren leren we minstens zoveel en in ieder geval meer in een kortere tijdsspanne. Onze onbevangenheid maakt dat we alles absorberen; goed en slecht. Als kind ben je niet zo bezig met kwartjes en bewustwording; in de ontwikkeling van een kind gaat dat meer intuïtief, denk ik.

Recht op onderwijs

Op 20 november is het De internationale dag van de rechten van het kind. In veel landen is dit een nationale feestdag. Een kind heeft recht op bescherming, veiligheid en verzorging. Een kind heeft ook recht op onderwijs. Middels goed onderwijs is een kind in staat om een bijdrage te leveren aan de community waarin hij of zij is geboren, en soms ook ver daarbuiten.

De bijdrage van MM Foundation

MM Foundation zet zich in voor onderwijsinitiatieven in landen waar onderwijs niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Sri Lanka is op dit moment het focusgebied. Dat land heeft na een jarenlange burgeroorlog de laatste tien jaar de kans gehad om een basis samenleving op te bouwen waarin voedsel, onderdak en veiligheid grotendeels gegarandeerd zijn. Als dat het geval is, is een samenleving toe aan het doorvoeren van een goed onderwijssysteem voor alle kinderen. In die fase is Sri Lanka nu. Die ontwikkeling sluit dan meteen aan op de huidige tijd; in het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en aan de zorg voor het ecologisch systeem. Sri Lanka is omgeven door prachtige zeeën, dus ik begrijp dit accent wel. Via MM Foundation dragen we met MM Preschool 1 en MM Preschool 2 ons bescheiden steentje bij. De focus ligt nu op kwalitatief goed (Engels) afstandsonderwijs.

Een leven lang leren

Onderwijs voor kids, ontwikkeling van professionals in het bedrijfsleven; mijn passie en mijn vak. Hoe die
twee paden te combineren? Ingegeven door De internationale dag van de rechten van het kind besteden wij binnen Feedback dit kwartaal extra aandacht aan onze programma’s die het kind in jezelf laten herontdekken. Hoe zorg je voor verbinding met jezelf en met anderen? Dit brengen wij samen in het thema: Back to base: reconnect!  

Wil jij een gesprek over jouw persoonlijke ontwikkeling? Vul dan nu het formulier in of bel Heidi de Koning op 06 – 33 92 28 69.