Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

Jump Movement

Veel organisaties willen bedrijfsbreed werken aan belangrijke thema’s en
doelstellingen. Maar het trainen van de hele organisatie is vaak een te grote investering, is te intensief en levert te weinig blijvend resultaat op. Jump Movement rekent hiermee af door uw medewerkers hun eigen acties te laten benoemen die helpen de strategische doelen van de organisatie te bereiken. Uw medewerkers komen vanuit hun eigen drijfveren in beweging in de richting die u uitzet. Het Jump Movement Programma is een eenvoudige, laagdrempelige en concrete verandermethode die individuen binnen organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. Jump Movement gaat uit van de eigen kracht en motivatie van personen en organisaties en maakt ze zelf verantwoordelijk voor en trots op hun eigen ontwikkeling. Het bijzondere aan dit programma is dat het na de introductie zonder coach of trainer wordt uitgevoerd en dat het een minimale tijdsinvestering per medewerker in beslag neemt.

Wilt u bijvoorbeeld dat alle medewerkers stappen gaan maken op onderwerpen als omzetverantwoordelijkheid, klantgerichtheid, het nieuwe werken, management development, samenwerking, loopbaantrajecten, implementatie van een nieuwe werkwijze of CRM-systeem, reorganisaties of fusies? Met het Jump Movement programma kan de hele organisatie in zeer korte tijd in beweging komen. 

If we all Jump, we will move the world!

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer iedereen ter wereld een Jump gesprek zou doen, elk individu en daarmee onze wereld er met sprongen op vooruit zou gaan. Daarom stellen we alles in het werk om mensen met deze methode kennis te laten maken.


Wilt u een Jump evaren neem dan contact op met Daniëlla Corijn via 06-30085665 of d.corijn@feedbackconsulting.nl.
 

Voor meer informatie zie ook: www.jumpmovement.com