Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig.

Klaar om te wenden? Ree!

Hebben wij recent met elkaar de koers verlegd, gaan wij weer wenden. De steeds wisselende omstandigheden vragen veel van organisaties en mensen. Hoe fijn is het dan dat je kan varen op je eigen kompas?

Jouw purpose, vormt je kompas. Als je weet wat jouw purpose is, jouw (levens)doel, heb je een ijkpunt waarlangs je al je beslissingen kan leggen. Het geeft richting, rust, vrijheid en het maakt gelukkig. Je purpose gaat niet over vandaag of morgen, maar over datgene wat jou ten diepste drijft. Door je doel helder voor ogen te hebben, kan je daarop focussen waardoor externe gebeurtenissen je minder afleiden en beïnvloeden. Kortom het maak je flexibeler in het omgaan met veranderingen. Het geeft houvast, iets wat ieder mens wel kan gebruiken.

Wil je een keer van gedachten wisselen wat het vinden van je purpose jou en je team kan opleveren? Vul dan het contactformulier in.

https://www.feedbackconsulting.nl/nl/training/vind-je-purpose-146