It is not the brains that matter most, but that which guides them.

Fyodor Dostoyevsky

Leiderschap vanuit vertrouwen

We zien een algemene maatschappelijke ontwikkeling met een groeiende behoefte aan een samenleving die gestoeld is op gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Een top-down aansturing zet mensen niet vanzelfsprekend in beweging. Medewerkers in alle gelederen van een organisatie willen meedenken en meebeslissen en zoeken naar autonomie en zelfsturing. De nieuwe generatie ziet status los van senioriteit, kijkt minder op naar autoriteit en denkt meer vanuit gelijkwaardigheid. Samenwerken gebeurt steeds vaker op afstand en dus is het geven van vertrouwen een belangrijke voorwaarde. Al deze ontwikkelingen vragen om ander leiderschap.

Hoe zorg je dat de medewerker die vertrouwen krijgt, ook eigen verantwoordelijkheid neemt? Wanneer je wilt werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid, dien je heldere afspraken te maken en sommige zaken los te laten. Elkaar aanspreken op gedrag doe je tijdig en opbouwend. Jouw medewerkers willen erop kunnen vertrouwen dat je ze steunt en dat je hen faciliteert bij het uitoefenen van de taak. Proactief als de medewerker nog begeleiding nodig heeft of op verzoek wanneer het een ervaren medewerker betreft.  

De leider van nu verschaft helderheid op het WAT –wat moet wanneer gerealiseerd zijn?– en geeft ruimte op het HOE. En dat is een soms een hele omschakeling. Om geaccepteerd te worden als leider is authentiek leiderschap van belang in contact met de mensen, zonder zweverig te worden, maar op een no-nonsens en praktische wijze die bij je past. Veiligheid en onderlinge verbinding zijn hierbij belangrijk randvoorwaarden om met je team resultaat te behalen. Ze zijn noodzakelijk om betrokkenheid en een inclusief klimaat te scheppen.  

Tijdens onze driedaagse training Verstevig je leiderschap geven we je handvatten waarmee je als leider vanuit verbinding, veiligheid en vertrouwen kunt versterken. Tegelijkertijd vergroot je het eigenaarschap en daag je mensen uit uit om topprestaties te leveren.