Haal het beste uit jezelf.

Nalatenschap en mediation

Feedback Training en Consulting richt zich op verschillende disciplines met verschillende specialisten. Mediation en verliesbegeleiding zijn één van die expertises. Onze specialisten op die vlakken zijn  Nana Çulduz (zij is gecertificeerd MFN Mediator) en Vera Andeweg (gespecialiseerd in de (persoonlijke) begeleiding na verlieservaringen).

Nalatenschap en mediation

De tragiek van een overlijden en daarbij behorend gemis wordt niet zelden ingehaald door een vaak minstens zo groot verdriet: een conflictueuze afwikkeling van de nalatenschap met alle menselijk, zakelijke en juridische gevolgen voor de betrokkenen, waaronder de erfgenamen.

Iedereen denkt wel eens na over hoe je na bestaat; als ik er niet meer ben, wat dan? Hoe zal men zich mij herinneren?

Ook vooruitlopend op uw overlijden, kunt u een mediator inschakelen. U kunt dan in een bijeenkomst aan uw dierbaren vertellen wat het leven voor u heeft betekend. En in overleg met de toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen, zodat alles straks goed geregeld is en ruzies of onenigheid worden voorkomen. Ook biedt mediation de mogelijkheid om in een veilige omgeving moeilijke onderwerpen of taboes bespreekbaar te maken tijdens leven, zo worden eveneens conflicten na overlijden vermeden. En het kan enorm opluchten als u al jaren ergens mee zit en hier eindelijk in een beschermde situatie over kan praten.

Dus denk niet alleen aan een mediation als iemand al is overleden, maar bereid u voor.

De nalatenschapsmediator geeft geen panklare oplossingen, maar begeleidt partijen naar hun eigen gevonden oplossing. De mediator legt aan de partijen uit waar hun keuzes –menselijk, financieel en juridisch– toe leiden en bevordert het gesprek tussen hen. De mediator ziet erop toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en zorgt voor een schriftelijke vastlegging middels een overeenkomst.

Essentie van mediation

Mediation kenmerkt zich door de vertrouwelijkheid van en vrijwillige deelname aan de gesprekken en een bereidheid tot overleg. De mediator is onpartijdig en de aanpak is toekomstgericht. Er wordt niet over maar met en door de deelnemers beslist. Iedere mediation-bijeenkomst is informeel van sfeer.

Nana Çulduz
MFN Mediator