Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Online ontmoeten

Die anderhalve meter brengt ons juist dichter bij elkaar.
In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de vele mensen die elke dag deelnemen aan ontwikkeltrajecten van Feedback, delen we graag met je hoe we hiermee omgaan. Om de verspreiding van het coronavirus te helpen indammen, gaan we zo veel mogelijk over op het online verzorgen van sessies.


Online ontmoeten
Feedback is een plek van ontmoeting en leren van elkaar. Het leven vraagt van ons dat we elkaar nu online weten te vinden. Volg je bij ons een training of coaching dan krijg je kort voor jouw sessie via je trainer of coach een uitnodiging voor een Zoom of Microsoft teams meeting. Ook intake- en managementsessies zullen via die platforms verlopen.

Vragen
Wanneer je nog vragen hebt, neem dan contact op met je trainer, coach of consultant, stuur een e-mail naar info@feedbackconsulting.nl of bel naar 0168-471769.