It is not the brains that matter most, but that which guides them.

Fyodor Dostoyevsky

Op ballonnen zitten

Neem het volgende voorbeeld dat illustreert hoe overtuigingen gedrag beïnvloeden. De gasten tijdens het Feedback GROEI-event werden uitgenodigd om een ballon op te blazen om er vervolgens op te gaan zitten. Velen die de oefening niet kenden, dachten dat het niet kon. Totdat ze het anderen wel zagen doen. Bij diegenen die de oefening al kende, speelde ook een overtuiging een rol. Die overtuiging leidde ertoe dat ze de ballon niet te groot opbliezen. Dan, zo dachten zij, zou de ballon immers niet knallen. Die groep werd gestimuleerd om de ballon verder op te blazen. Ook zij kwamen er achter dat meer mogelijk was als ze het lef toonde om hun opvatting te toetsen aan de werkelijkheid.

 

 

Ontstaan van overtuigingen

Bepaalde overtuigingen kunnen je helpen om doelen te realiseren, andere overtuigingen belemmeren het realiseren er van. De uitdaging waar iedereen op zijn tijd voor staat, is om te toetsen of een overtuiging geldt in het hier en nu. Twee veelvoorkomende bronnen van waaruit een overtuiging ontstaat, zijn:

  • De boodschappen van anderen die je voor waar aan neemt. Vaak zijn die afkomstig uit je jeugd en door ouders voorgeleefd. Zo kan de uitspraak goedkoop is duurkoop er toe leiden dat je onnodig dure producten blijft kopen, ook al is een goedkopere variant net zo goed of zelfs beter.
  • Eigen eerdere ervaringen. Je hebt ooit een goedkoper product gekocht wat binnen een dag kapot was. Ook deze situatie kan er toe leiden dat je denkt dat elk goedkoop product een slecht product is.

Je begrijpt dat een overtuiging nog hardnekkiger is wanneer die zowel gebaseerd is op eerdere ervaringen als op de overtuigingen en boodschappen van mensen uit je directe omgeving. Zowel nu maar vooral ook uit je vroege jeugd.

 

Doorbreken van overtuigingen

De Transactionele Analyse (TA) biedt praktische methodieken om overtuigingen effectief te doorbreken. Wanneer je meer wilt weten over hoe TA je effectiever maakt als leidinggevende of coach of je helpt in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, dan nodig ik je van harte uit om contact op te nemen. TA geeft inzicht in hoe je bent geworden zoals je bent en helpt je daar waar nodig om herbesluiten te nemen waardoor je jouw doelen gemakkelijker kunt realiseren. Daarnaast geeft de Transactionele Analyse je praktische handvatten om je communicatie te verbeteren en je invloed te vergroten.

Het volgende kun je zelf vast doen.

  • Je aannames toetsen in de praktijk. Bijvoorbeeld door de website van de Consumentenbond te raadplegen of je oor te luisteren leggen bij andere kopers van een product wanneer jij denkt altijd te moeten gaan voor de beste (lees duurste) kwaliteit. Je komt er dan achter dat in sommige gevallen je overtuiging klopt, maar in veel andere gevallen juist niet.
  • Voor een nieuwe ervaring gaan. Dat vraagt om lef in het kwadraat. Lef² omdat je wordt gesterkt in je overtuiging wanneer bijvoorbeeld de ballon inderdaad knalt wanneer je er op gaat zitten. Zie je wel. Dat nooit meer, besluit je dan.

 

 

Daag jezelf uit. Stap in de wereld van het onbekende, bewandel nieuwe paden en bereik bijzondere bestemmingen. Thomas Alva Edison, de uitvinder van de gloeilamp, zei het al. Ik ben geen mislukkeling. Ik heb alleen tienduizend manieren gevonden die niet werken. Die pogingen waren nodig om als uitvinder recordhouder te worden. Edison had het grootste aantal octrooien toegekend aan één persoon en maakte een fortuin als oprichter van General Electric. Succes met het realiseren van jouw dromen door overtuigingen te doorbreken.