Veiligheid opent deuren.

Op weg naar een veilige basis

Welke drie fouten lees je in de volgende zin? Haal je ze er uit? Het antwoord volgt later in dit artikel.

Welke drei fauten staan er in deze zin?

Om als team goed te presteren is sociale en psychologische veiligheid nodig. Het gaat dan om zaken binnen het team als:

  • De mate waarin het is toegestaan om fouten te maken.
  • De mate waarin er ruimte is om elkaar te helpen en om geholpen te worden.
  • De mate van beschermd voelen tegen ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag.
  • De mate waarin moeilijke en gevoelige onderwerpen bespreekbaar zijn.
  • De mate waarin je binnen het team jezelf kunt zijn.

Wie zich onvoldoende veilig voelt binnen een team houdt ideeën voor zich. Durft zich niet uit te spreken wanneer risico’s worden gesignaleerd, er bepaalde behoeften zijn of grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En als fouten je worden nagedragen, zorg je ervoor dat je fouten voorkomt in plaats van het maximale uit je werk te halen. Het ontbreken van sociale en psychologische veiligheid belemmert daarmee het succes van jou en je team.

Kortom, om binnen je team en met je team succesvol te zijn, is veiligheid de onmisbare factor.

Drei fauten

Heb jij hulp gevraagd om de drie fouten uit de zin te halen, mocht je die zelf niet hebben gevonden? De eerste twee zijn DREI en FAUTEN. De derde fout is dat er maar TWEE in plaats van drie fouten in de zin staan.

Veiligheidsscan

Met de Feedback veiligheidsscan breng je in beeld hoe de sociale en psychologische veiligheid binnen teams en functies wordt ervaren binnen jouw organisatie. We garanderen anonimiteit en bij de wijze van rapporteren zorgen we ervoor dat deze niet te herleiden valt naar individuele respondenten. De mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te vragen met de externe onderzoekers, ondersteunt mensen om hun verhaal te vertellen. Ze kunnen tijdens het gesprek zaken toelichten of hulp vragen rondom persoonlijke vraagstukken die met veiligheidsissues te maken hebben. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Weet je hoe gescoord wordt op sociale en psychologische veiligheid, dan kun je hierover beter het gesprek aangaan met elkaar en gerichtere acties ondernemen. Lukt het je om de veiligheid verder te verhogen, dan vergroot je de kans op een succesvol team.

Waar staat jouw team of organisatie op het gebied van sociale en psychologische veiligheid? Welke stappen willen jullie nog zetten op weg naar een high performing team? We ondersteunen je graag om het juiste beeld te krijgen en samen vorm te geven aan dat wat nodig is om een werkomgeving te creëren die nog veiliger is.