Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Over de datum

Het gaat goed met de 50-plussers op de arbeidsmarkt. Behorende tot de doelgroep, en in de media weggezet als ‘de ouderen’, bezorgt deze krantenkop mij een opleving. Subkop ‘hang niet in het verleden’ bezorgt me ook een beetje een unheimisch gevoel. Want ja, alles wat ik vandaag ben en doe, is toch een beetje een opsomming van alles wat ik deed in het verleden. Maar ja, behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat ook, of zoals ik mijn deelnemers vaak voorhoud: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Nu ben ik over dat laatste niet ontevreden, maar de vraag is of je het met oud gedrag redt in de snel veranderende samenleving van nu.

Een leven lang leren

‘Jezelf opnieuw uitvinden, zorgen dat je van toegevoegde waarde blijft’; mantra’s die hun plek opeisen in mijn hoofd op het moment dat ik besef dat de wereld wordt overgenomen door de volgende generatie. Ik kijk vol bewondering naar de ontwikkeling die mijn achttienjarige zoon doormaakt; een compleet programma persoonlijke effectiviteit is hij al doorlopen, als bijvangst tijdens z’n studie.

Dagelijks hou ik me bezig met leren en ontwikkelen en ‘je leven lang leren’ is mijn persoonlijk motto. Dat start al vroeg, onze (basis)scholen werken aan deze grondhouding van onze kinderen. De 21e-eeuwse vaardigheden ‘kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, communiceren en samenwerken’ zijn gemeengoed geworden in het Nederlands onderwijs. Via MM Foundation, www.mmfoundation.nl/nieuws, merk ik dat ook op basisscholen in landen waar onderwijs nog niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland, de aandacht voor goed onderwijs groeit. Waar MM Pre-school 1 vooral nog een plek was waar ouders hun kinderen naar toestuurden bij wijze van opvang, kiezen de ouders van de kinderen van MM Pre-school 2 bewust voor het Montessori onderwijs dat op deze school gegeven wordt.

Een leven lang leren; als volwassene blijf ik dat doen. Grondhouding is hetzelfde, vorm is anders. Klassikale trainingen worden blended, flexibel en daarmee persoonlijk, teamcoachsessies met internationaal verspreide deelnemers vinden plaats via skype en apps die het feedback geven, vragen en ontvangen versterken, als aanvulling op persoonlijke feedbackgesprekken, zijn volop in ontwikkeling.

Zelfspot

De bedoeling is elke dag een beetje beter te worden. Een hoopvol proces waarin ik ook vaak zeg ga het maar aan, met kleine stapjes vooruit, wees niet te streng voor jezelf en laat wat zelfspot toe ‘ai, ik deed het weer.

Het mag want we mogen met z’n allen nog even zeg ik dan, ook niet zonder een beetje zelfspot. Want de kans is best aanwezig dat ik tegen die tijd toch echt wel een beetje over de datum ben, ondanks al mijn pogingen om de wereld bij te houden.

Dat moment schuif ik zover mogelijk vooruit en alles begint met bewustwording. Dankbaar ben ik dan ook voor de inzichten, tips en feedback van mijn millennium-deelnemers, van de tobbende dertigers en de gearriveerde veertigers, van mijn tienerzonen en de happy kids van MM Pre-school, die mijn houdbaarheidsdatum daarmee ook een beetje verlengen.