Succes is een reis, en niet een bestemming.

Over te veel geouwehoer en stiften op de vloer

Bovenaan het flip-overvel stond de vraag: Wat moet er gebeuren om de veiligheid te vergroten? De groep kwam met verschillende ideeën waaronder het elkaar aanspreken op onveilige situaties. Bij het omdraaien van het volgeschreven vel, vielen er twee stiften op de grond die in de stiftenrichel van de flip-over lagen. De trainer die de stiften bewust had laten vallen, ging door met de inventarisatie. Geen van de deelnemers zei iets van de onveilige situatie. Toen even later de vraag werd gesteld wat specifiek onveilig was in de ruimte waar de sessie plaatsvond, noemden ze allemaal de stiften. De trainer vroeg vervolgens aan één van de deelnemers of hij de stiften wilde oprapen en in het bakje wilde leggen. Dat gebeurde.

 

Een aantal zaken zijn interessant aan deze situatie:

  • Door een daadwerkelijke situatie te creëren voorkom je dat het praten over situaties wordt. Met de groep kun je aan de slag met een live case.
  • Iedereen zag de onveiligheid van de situatie in maar handelde niet. Is het aan mij om hier iets van te zeggen?, was een veel gehoorde reden. Het helpt als je als organisatie de afspraak maakt dat rondom veiligheid iedereen functioneel meerdere is. Iedereen mag iedereen op een onveilige situatie aanspreken. Loopt de directeur bijvoorbeeld zonder helm of veiligheidsschoenen of buiten de gemarkeerde paden door de fabriek dan mag iedereen hem of haar dus daar op aanspreken.
  • Als anderen er niets van zeggen, ga je mogelijk twijfelen aan je eigen oordeel. Wellicht zie je het zelf wel te zwaar. Haal de censuur van je denken en maak iets in ieder geval bespreekbaar. Hoe kijk jij hier tegenaan in het kader van ons veiligheidsbeleid? Durf daarnaast te staan voor je mening.
  • De deelnemer die gevraagd werd om de stiften op te rapen, deed dat. In de praktijk zie je ook geregeld dat situaties worden opgelost door iemand anders dan de veroorzaker. Het advies is om feedback te geven op de situatie en de ander die zelf te laten herstellen. Zo maak je mensen meer verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Ze ervaren de consequenties meer.

Tot slot helpt het wanneer je gezamenlijk regels opstelt en je hieraan committeert. Door af te spreken hoe met dergelijke situaties een volgende keer om te gaan en hier van iedereen commitment op te vragen, ontwikkel je een cultuur van feedback vragen, geven en ontvangen.