Zonder richting is elke weg goed.

Overal waar ‘te’ voor staat

Kijk nou alleen al naar Wilders’ uitspraak ‘willen we meer of minder..’.

De twee basis-drijfveren waarop mensen varen zijn: liefde en angst.

Wanneer drijft angst, wanneer drijft liefde en waartoe leidt
die drijfveer?

In een recent MT-ontwikkeltraject dat ik begeleidde was het thema: feedback geven, vragen en ontvangen. Vraag: waar zit de moeite rondom dit thema? Antwoorden: angst voor de reactie, angst voor de gevolgen, angst voor m’n positie, angst voor m’n geloofwaardigheid.

Waarom dan toch dit thema tijdens deze MT-sessie? Omdat het onze vrije ruimte vergroot en onze blinde vlek verkleint, zodat we samen verder komen. Klinkt als liefde toch?

Zeggen wat je op je hart hebt lucht op en geeft energie om er weer fris tegenaan te gaan.

Ongezouten je feedback geven kan leiden tot een fikse ruzie, waardoor de energie wegebt.

Zou het dan toch waar zijn; ‘overal waar te voorstaat’?

Of gaat het om ‘de manier waarop’?

04/04/14 is de dag voor Feedback. Mooi moment om stil te staan bij deze twee vragen.

Twitter over jouw visie op deze twee vragen en gebruik #DDVF14.