One hand cannot applaud alone.

Raak jij met jouw brieven de juiste snaar?