Haal het beste uit jezelf.

Revitaliseer je team, reboard!

Na al die tijd thuis achter een beeldscherm is het voor veel teams weer wennen om straks weer (deels) fysiek bij elkaar te komen. Wellicht zijn er in de tussentijd mensen weggegaan of juist bijgekomen. Daarnaast heeft iedereen de afgelopen (corona) periode anders ervaren en beleefd. Het is goed om stil te staan bij het verleden en samen vooruit te kijken naar de toekomst.

Om als team goed te kunnen presteren, is het belangrijk om helder te hebben waar je naar toe wilt werken. De aanname is, zeker bij teams die al langer samenwerken, dat de verwachtingen helder zijn. Echter na een periode van meer onrust en fysieke afstand, blijkt hier al snel de nodige ruis op te zitten. Daarnaast vragen nieuwe omstandigheden weer om een herbepaling van de koers. Daarbij is het belangrijk de einddoelen op te delen in kleinere haalbare doelen, zodat ook op korte termijn het gevoel van vooruitgang en succes ontstaat binnen het team.

Kortom neem de tijd om opnieuw de gemeenschappelijke ambities en doelen te bepalen. Vervolgens kun je met elkaar bespreken hoe je daar gaat komen.

 • Wie gaat wat oppakken? Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Welke (praktische) afspraken maken wij?
  Bijvoorbeeld hoeveelheid vergaderingen, deadlines, opzet agenda, hoe vaak zien wij elkaar op kantoor en wat bespreken wij dan, et cetera.
 • Wat hebben wij als team nodig vanuit de organisatie?
 • Wat hebben wij nodig van elkaar?

Naast hernieuwde heldere afspraken is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de onderlinge verbinding. Goede samenwerking begint namelijk met onderling vertrouwen. Door elkaar goed te kennen, durf je sneller open te zijn en je uit te spreken. Als het onderlinge vertrouwen goed zit, kun je dus als team groeien. Neem daarom de tijd voor elkaar en bespreek met elkaar zaken als:

 • Hoe was de afgelopen periode voor jou?
 • Wat verwacht je van het de komende tijd? Waar kijk je tegenop, waar heb je zin in?
 • Wat zijn je sterke kanten, want zijn je valkuilen?
 • Wat is je gebruiksaanwijzing? Wat vind je wel/niet prettig in een samenwerking?
 • Waar wil je graag hulp bij? Waar kan jij anderen mee helpen?

Last but not least, neem de tijd om wat lol te hebben en elkaar ook op een informele wijze beter te leren kennen. Niets zo belangrijk als samen lachen!

https://www.feedbackconsulting.nl/nl/training/reboard-vergroot-je-slagkracht-als-team-210