What got you here won’t get you there.

Marshall Goldsmith

Stakeholder Centered Coaching

Stakeholder Centered Coaching staat voor een aanpak die meetbare verandering in leiderschapsgedrag oplevert. Een belangrijke succesfactor is de betrokkenheid van stakeholders.

De methodiek

Marshall Goldsmith kennen velen van de Feedforward-methode. Een methode die ook een belangrijk onderdeel vormt van zijn coachmethodiek Stakeholder Centered Coaching. In deze methodiek benut je diegenen waarmee je dagelijks werkt als coach en is de Marshall Goldsmith coach in belangrijke mate een procesbegeleider.

In hoofdlijnen kent de aanpak de volgende stappen die gedurende een periode van een half jaar tot een jaar worden doorlopen door de coachee.

Bepaal gebieden voor persoonlijke en/of professionele groei

  • Kies één of twee gedragingen waarvoor geldt dat je je op dat vlak wilt ontwikkelen.
  • Zorg dat die groei zowel goed is voor jou als je team, je organisatie en de stakeholders.
  • Benut daarbij de uitkomsten van de 360 graden meting en de interviews. Interviews die zicht hebben gegeven op hoe jij als leidinggevende je rol binnen het werk invult in termen van gedrag.

Betrek stakeholders om tot de duurzame en impactvolle verandering te komen

  • Haal via de feedforwardmethodiek suggesties op bij stakeholders. Ook aan anderen die kunnen ondersteunen om gewenst gedrag te ontwikkelen kan feedback worden gevraagd.
  • Maak maandelijks een actieplan en deel met je omgeving de suggesties waarmee je aan de slag gaat.
  • Pas het nieuwe gedrag toe in de werkomgeving.

Houd je succes vast

  • Meet periodiek of de groei ook zo gezien wordt door je teamleden, je leidinggevende en de stakeholders.
  • Manage de perceptie van je omgeving zodat zij ook gaan zien dat je nieuw gedrag effectief in zet.
  • Stuur bij waar nodig.

Feedforward werkwijze

Bouwen aan een lerende organisatie

Stakeholder Centered Coaching wordt door steeds meer organisatie ingezet om vanuit eigenaarschap leiders maar ook medewerkers en teams verder te ontwikkelen. De methodiek draagt daarnaast bij aan het bouwen van een lerende organisatie. Voorbeeldtrajecten die nu onder andere lopen bij financiële dienstverleners, overheidsorganisaties en binnen de farmaceutische industrie en IT sector worden graag gedeeld door de door Marshall Goldsmith gecertificeerde trainers van Feedback Training & Consulting.

 

Marshall Goldsmith