De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creƫren.

Stephen Covey

Storytelling

Uit het boek: Het geluk van TAO 

Een kort verhaal wat de dialoog over proactiviteit op gang kan brengen. Storytelling is hot op dit moment. Organisaties ontdekken de kracht ervan in het bouwen aan of versterken van hun identiteit en imago. Ook in het kader van personal branding doen verhalen het goed. Daarnaast kunnen ze een dialoog op gang brengen rondom thema’s die spelen binnen teams.

Verhalen kunnen een onderwerp op een verrassende wijze inleiden, raken vaak meer als het vertelde een eigen verhaal van de verteller is en waar hij of zij doorheen is gegaan en zijn een manier om mensen in beweging te krijgen wanneer het verhaal aansluit bij de thema’s van de luisteraar. In het begeleiden van organisaties op het vlak van storytelling, vormt de volgende visie de basis.

 • Vertelde verhalen mogen naast leerzaam ook leuk, verrassend en spannend zijn. Van belang is dat ze raken aan emoties.
 • De vertelde verhalen dienen aan te sluiten bij persoonlijke doelen (in het kader van personal branding) of organisatie doelen (om de gewenste cultuur of het gewenste imago te realiseren).
 • De verhalen dienen zowel te raken op het niveau van houding en gedrag als op identiteitsniveau. Vanuit het vertelde verhaal dient de brug gemaakt te worden naar het eigen verhaal van iedere deelnemer in het publiek en/of het te bereiken doel (imagoversteking).
 • Door de verhalenverteller zijn verhaal in plaats van een verhaal te laten vertellen, is iedereen in staat een verhaal te vertellen wat raakt. Een bestaand verhaal kan wel als basis dienen.
 • Vertelde verhalen dienen dus niet alleen een verhaal te zijn maar een verhaal waarin de verteller zichzelf, zijn zoektocht en gemaakte groei meeneemt. Door te vertellen wat hem raakte, laat hij meer van zichzelf zien waardoor hij verbinding creëert met zijn publiek. Dit stimuleert openheid rondom het thema en/of de dimensies die hij wil aanraken.
 • In een verhaal dienen zowel de thema’s aan bod te komen die op de (strategische) agenda staan als hulpbronnen. Denk bij hulpbronnen aan autonomie, eigenaarschap tonen, creativiteit waarmee men zich als luisteraar kan associëren en die in verhaalvorm worden overgebracht om inzetbaar te zijn in moeilijke werksituaties.
 • De narratieve psychologie vormt een basis. Het publiek leert zichzelf beter kennen en ontwikkelen via het verhaal. Vanuit de vertelde verhalen dient het publiek af te dalen in hun eigen verhaal of dit verhaal zelfs te delen met anderen rondom dat wat raakte in het verhaal van de presentator. Hoe raken verhaalthema’s aan hun persoonlijke en zakelijke geschiedenis en aan de te klaren klus?
 • Verhalen worden spannend wanneer er polariteiten inzitten die eenieder herkent als een uitdaging om er mee om te gaan. Denk daarbij aan samen en apart, klantgerichtheid versus resultaatgerichtheid, et cetera.
 • Onze ervaring is dat wat op het vlak van storytelling geleerd dient te worden verschilt per deelnemer. Het is dan ook individueel maatwerk wat Feedback levert waarbij we rekening houden met de persoonlijkheid van diegene die de verhalen over de bühne gaat brengen.
 • Door de verhalenvertellers te laten ervaren dat van het hoofd meer naar het hart gaan grotere impact heeft en de autoriteit zelfs versterkt, komt men open te staan om meer vanuit het gevoel te gaan vertellen.
 • Door het programma blended aan te bieden, zijn theoretische achtergronden vooraf beschikbaar voor de deelnemers via een digitale leeromgeving. Zo kan tijdens verhalen workshops de focus liggen op het ontwikkelen van de vaardigheid.
 • Het programma dient aan te sluiten bij de leerstijl van deelnemers.
 • Praktische TED Talk Tips, inzichten uit De Plakfactor en uit de beïnvloedings- en presentatietechnieken literatuur zorgen voor impactvolle, inspirerende Verhalen die verbinden.

Neem net als Doornroosje het heft in eigen handen. Ontwikkel je vertelvaardigheden en bel of mail voor de maatwerkmogelijkheden.