Een bedrijf zonder strategie is bereid om alles uit te proberen.

Teambuilding

Als basis voor teamontwikkelingsdagen kunnen analyse instrumenten als MBTI en DISC worden gebruikt. Naast die instrumenten werken de ervaringsleerspecialisten ook met Belbin teamrollen waarvoor Feedback internationaal geaccrediteerd is.

Belbin teamrollen

Teamrolmanagement, zoals Belbins model wordt genoemd, is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.

De leden van een team dragen op drie manieren bij tot het bereiken van de
teamdoelstellingen:

  • Op basis van hun professionele rol, ofwel hun deskundigheid op een bepaald vakgebied.
  • Op basis van hun organisatorische rol, ofwel de positie die zij bekleden en de taken en verantwoordelijkheden die zij daarmee hebben ten opzichte van anderen. 
  • Op basis van hun persoonlijkheid of teamrol. Belbin definieert een teamrol als de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat. Iets wat goed zichtbaar wordt tijdens de ervaringsleeroefeningen. 

Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de teamrollen. Een goede taakverdeling, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zo veel mogelijk overeenstemmen met hun natuurlijke teamrollen is daarbij van belang. Bij het samenstellen van teams benadrukt Belbin het belang van complementariteit. Complementaire bijdragen leiden tot betere resultaten dan concurrerende bijdragen. Een van de belangrijkste conclusies is dat de sterke punten die elke teamrol heeft, altijd samengaan met wat Belbin toelaatbare zwakheden noemt. Deze zwakheden doen geen afbreuk aan de effectiviteit van het team omdat een goed inzicht daarin ertoe kan leiden dat ze worden opgevangen door de sterke punten van anderen. Tijdens teamdagen ontstaat dit inzicht en worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt zodat synergie wordt bereikt. 

Ieder persoon heeft twee of drie teamrollen die van nature goed bij hem
passen en waarin hij zich thuis voelt. Volgens Belbin is het zaak dat mensen
zich hun natuurlijke rollen bewust worden, deze ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Elke teamrol staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatieverwerken en een strategie om problemen op te lossen. Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen en wordt in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context, en beïnvloed door levenservaringen en zelfinzicht. Inzicht in de score van teamrollen krijgt iedere deelnemer via een uitgebreide, overzichtelijke rapportage nadat een webbased vragenlijst is ingevuld. Ook een teamrapportage behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten? Bel naar 0168-471769 of mail naar info@feedbackconsulting.nl