Wie stopt met beter te worden, stopt met goed te zijn.

Teamcoaching

Je wilt aarden in een nieuwe werkkring, dus in een nieuw team. Hoe fijn is het dan dat jij jezelf hebt ontwikkeld en stijlflexibiliteit bezit? Je weet wanneer het handig is om ‘mee te veren’ en je weet ook wanneer het belangrijk is om ‘je punt’ te maken. We zien het elke dag in de politieke debatten waarin teams telkens opnieuw worden samengesteld. Het is geven en nemen met de eigen waarden en principes als basis.

Soepel bewegen in de veranderende markt

Ook jij wilt inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Als geen ander weet je dat deze markt verandert. Je hebt bepaalde talenten die je wilt inzetten, kennis die je wilt toepassen en bovenal wil je je soepel kunnen bewegen in elke omgeving. Van nature bezit je al veel van dit aanpassingsgedrag. We zijn er evolutionair mee opgegroeid. Elke omgeving en elke groep vraagt om aanpassingsvermogen.  

Nature versus nurture

Aanpassing zit als het ware in onze aard; het lijkt onze natuur. Kunnen we iets bijleren dat ons nog sterker maakt hierin? Zeker!  Stijlflexibiliteit is een vaardigheid die je kan leren. Ook zonder dat je je  afkomst, je waarden en principes verloochent. Gewoon omdat het in een bepaalde context handig is om te kunnen schakelen in gedrag.

Wat kan ik dan leren?

Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Je kan je onbevangen storten in een nieuwe werkomgeving en denken ‘al doende leer ik’ of ‘door schade en schande word ik wijzer’. Helemaal waar en zeker doen!  Daarnaast zou je een workshop kunnen volgen over gedragsstijlen met als thema ‘Wat is de impact van m’n eigen stijl op de ander en vice versa?’ Misschien heb je gehoord over de DISC kleurenindeling, de lettercombinaties van MBTI of de 5P. Het zijn allemaal instrumenten die je zelfinzicht geven. Belangrijk is dan: wat doe je ermee in je nieuwe werkomgeving en in je nieuwe team?

Stap jij in?

Kortom, leren van stijlflexibiliteit is niet een eenmalig iets als een ‘one night stand’. Het is een verbintenis voor het leven die je toepast in je zakelijk en professionele leven. Vanaf het moment dat ook jij instaptt! Zie ons volledig trainingsaanbod en kies een training die bij jou past.