Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

TMA

Toepassingen

De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkelings-, mobiliteits-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. Met de analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA competenties. Door te toetsen of de individuele talenten in lijn liggen met de gewenste competenties bezien vanuit de organisatie, zijn organisatiedoelen te behalen op een manier die past bij de kwaliteiten van medewerkers. Kortom, er ontstaat een win-win resultaat.

De talentenanalyse vindt webbased plaats en neemt circa een uur in beslag. De vragenlijst voor de kandidaat bestaat uit stellingen die betrekking hebben op gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Je ontvangt een genuanceerde kandidaat rapportage welke positief, talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en de kandidaat niet veroordeelt. Hierdoor worden de uitkomsten herkend en geaccepteerd door de kandidaat. Daarnaast ontvang je (als gesprekspartner van de kandidaat) expert- en matchingsrapportages om het terugkoppelingsgesprek te voeren en de aanwezige drijfveren en talenten te valideren. De rapportages geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen (gekoppeld aan de bij de functie passende, gewenste competenties) en reiken uitgebreide interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen aan afgestemd op de kandidaat. Hiermee kom je op een grondige wijze tot de kern en krijg je een diepgaander en waardevoller inzicht in je kandidaat.

De uiteindelijke keuzes en adviezen maak je zelf, maar wel op een gestructureerde en gefundeerde manier.

De 6 stappen van de TMA methode

1. Profiel maken

Mensen functioneren het best als het werk in lijn ligt met hun persoonlijke drijfveren en talenten (voorkeursgedrag), vaardigheden en cognitieve capaciteiten. De eerste stap naar alignment is het kenbaar maken van organisatiewensen en -verwachtingen via een profiel.

2. Talentenanalyse

Drijfveren en talenten meten

Het daadwerkelijke gedrag van mensen wordt sterk bepaald door wat iemand drijft en welke talenten hij ter beschikking heeft.

TMA Talentenanalyse

De TMA talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart, zodat je de intrinsieke motivatie, de aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van mensen objectief in beeld hebt. Een talentenrapportage geeft ook inzicht in de persoonlijke voorkeur van een persoon rondom:

  • Ideale werkomgeving en management

  • Effectief communicatiegedrag

  • Leer- en ontwikkelstijl

3. Competentieniveau

Breng het competentieniveau van mensen in kaart via competentie-analyses. Mensen krijgen online feedback van belanghebbenden en je ziet direct waar vaardig-heden en de ontwikkelruimte liggen.

Maak (indien nodig) ook het cognitieve capaciteitenniveau van mensen inzichtelijk via de TMA capaciteitenanalyses. Je krijgt inzicht in het werk- en denkniveau van de kandidaat (MBO/HBO/WO).

4. Matchen

Match persoonlijke kenmerken (drijfveren, talenten, competentieniveau en capaciteiten) met een profiel via TMA matchrapportages.

Direct inzicht in welke mate iemand bij een rol of functie past!

5. Ontwikkelen

Succesvolle ontwikkeling is afhankelijk van het competentieniveau, de mate van gedrevenheid en de talenten die iemand heeft. De TMA ontwikkelgids en de module POP ondersteunen bij het kiezen van kansrijke acties.

6. Mobiliteit

Daar waar mensen niet meer matchen met hun rol of functie, kun je mensen begeleiden naar ander werk via de TMA Persoonlijke interesse analyse, talentenanalyse, Career Advisor.

Download de brochure