One hand cannot applaud alone.

Top 3 leiderschapsthema's bij onze klanten

In het najaar van 2021 hebben wij een kwalitatief onderzoek gedaan naar de leiderschapsthema’s die spelen bij onze klanten. In dit artikel lees je welke drie vraagstukken wij het meest tegenkwamen en welke oplossingen het meest werden gekozen. Herken je de thema’s in jouw organisatie?

 

1 - Van autoriteit naar autonomie

We zien een algemene maatschappelijke ontwikkeling met een groeiende behoefte aan een samenleving die gestoeld is op gelijkwaardigheid en inclusiviteit. De nieuwe generatie ziet status los van senioriteit, kijkt minder op naar autoriteit en denkt meer vanuit gelijkwaardigheid. Een top-down aansturing zet mensen niet vanzelfsprekend in beweging.

Medewerkers in alle gelederen van een organisatie willen meedenken en meebeslissen en zoeken naar autonomie en zelfsturing. Samenwerken gebeurt steeds vaker op afstand en dus is het geven van vertrouwen een belangrijke voorwaarde. Maar hoe draag je er vanuit je leidinggevende rol aan bij dat de medewerker die vertrouwen krijgt, ook eigen verantwoordelijkheid neemt?

Succesvol gebleken aanpak
Deze ontwikkeling vraagt om ander leiderschap. Wanneer je wilt werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid, dien je heldere afspraken te maken en sommige zaken los te laten. Elkaar aanspreken op gedrag doe je tijdig en opbouwend en je ondersteunt elkaar daar waar nodig. De leider van nu verschaft helderheid op het WAT – wat moet wanneer gerealiseerd zijn? –  en geeft ruimte op het HOE. En dat is een soms een hele omschakeling.

Om geaccepteerd te worden als leider leid je vanuit authenticiteit in contact met de mensen, zonder zweverig te worden. Dit op een no-nonsens en praktische wijze die bij je past. Veiligheid en onderlinge verbinding zijn hierbij belangrijk randvoorwaarden om met je team resultaat te behalen. Ze zijn noodzakelijk om betrokkenheid en een inclusief klimaat te scheppen.    

Het versterken van vertrouwen, verantwoordelijkheid, veiligheid en verbinding, wordt door verschillende interventies gerealiseerd. Denk aan teamcoaching, versterken van leiderschap door individuele begeleiding of training of oplossingen in de context. Wij bespreken graag de best passende mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek.

 

2 - Gespannen arbeidsmarkt

Op dit moment zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Dat maakt het uitdagender om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. Een aantal branches zijn daarbij  minder in trek geworden zoals horeca en retail. Daarnaast kunnen potentiële collega’s ook kritischer zijn. Het is niet voor niets dat organisaties die duidelijk zijn over hun maatschappelijke bijdrage, minder moeite hebben om mensen aan te trekken. Om aantrekkelijk te zijn en blijven als werkgever, dien je in te spelen op de behoeften van de (toekomstige) medewerker. Wat maakt dat een sollicitant voor jouw organisatie kiest en wat maakt dat de talentvolle medewerker langer blijft?

Succesvol gebleken aanpak
Zittende medewerkers hebben het antwoord op je vraagstukken. Door te werken aan vertrouwen, open communicatie en betrokkenheid, haal je onderstromen naar boven en buig je ongenoegen en verlangen om naar kansen en verbetering. Door leiderschap skills te verstevigen, verhoog je de kans dat je erin slaagt het juiste klimaat hiervoor te creëren. Wanneer je dan het goede gesprek aangaat, haal je de onderste steen boven. Zo stel je jezelf in staat om keuzes te maken die je medewerker meer werkgeluk oplevert. Het risico op vertrek wordt kleiner.

Daarnaast dien je in te spelen op wat de buitenwereld (potentiële kandidaten) raakt. Zorg dat je weet wat jou als werkgever aantrekkelijk maakt en verzeker je ervan dat wat buiten zichtbaar is ook binnen te vinden is.

In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag waar nog winst te behalen valt en waar wij eventueel bij kunnen helpen.

 

3 - Career on demand

High potentials verwachten van zichzelf dat zij snel carrière maken, hebben een enorme drive en zijn ondernemend. De nieuwe generatie groeit op in een wereld waarin behoeftes makkelijk in te vullen zijn door middel van één swipe of klik. Tijd om eerst ervaring op te doen in een startersfunctie willen en kunnen we soms niet nemen. De krappe arbeidsmarkt verleid ons daarbij ook nog om talentvolle kandidaten soms net iets te vroeg op een uitdagende functie te benoemen. We hebben vaak niet de luxe om te kiezen voor talent én ervaring in één persoon. Hoe zorg je dat je zo’n ongeslepen diamant niet verliest aan een concurrent die veel belooft en maak je tegelijk optimaal gebruik van het potentieel in het juiste tempo?

Succesvol gebleken aanpak
Door de juiste inschatting vooraf (assessment) en gestructureerd opgebouwde indiensttreding (onboarding begeleiding, performance coaching), help je de nieuwkomer bij het nemen van de eerste hobbels en het veroveren van zijn/haar plek in de organisatie. Je beschikt eerder over het potentieel en je verhoogt het commitment met de organisatie.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

In het nieuwe jaar maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek om te sparren over hoe deze thema’s effect hebben op de bedrijfsvoering en op welke wijze wij hierbij wellicht kunnen ondersteunen.

Contactpersoon: Benjamin Heij, M: 06-21402392, E: b.heij@feedbackconsulting.nl