De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mensen.

Mahatma Gandhi

Van ‘cross cultural awareness’ naar ‘culture crossing’

Veranderende bedrijfsomgevingen hebben bedrijven in elke sector ertoe aangezet om multinationale en multiculturele teams te creëren. De voordelen van deze teams, zoals meer creativiteit en een beter begrip van de mondiale markten, kennen echter ook een keerzijde.

Waarom is het van belang?

Waarom vind ik het zo belangrijk om mensen bewust te maken van culturele verschillen? Waarom is kennis ervan nuttig voor jou? Cultuur zorgt ervoor dat mensen elkaar beter begrijpen. En als ze elkaar beter begrijpen, is het gemakkelijker om barrières te overwinnen. Bij cultuurverschillen moeten we dan ook eerst begrijpen dat de ander in de basis net zoals ons is met dezelfde vragen en problemen.

Tien jaar lang had ik het voorrecht om in het buitenland te mogen wonen en werken. Deze tijd heeft me enorm verrijkt en geleerd om anders naar mijn eigen cultuur te kijken. Bewuster maar ook kritischer. Naar mijn mening onderschatten veel mensen hun kennis over hoe anders mensen dingen in andere landen doen.

Cultuur en taal vormen de basis waardoor we de werkelijkheid begrijpen, dingen ervaren en onszelf uiten. Vandaar dat bewustzijn van en het praten over culturele dimensies, stereotypen en culturele verschillen een goede basis vormen voor het begrijpen van hoe verschillende culturen functioneren. Ze bieden instrumenten waarmee je je eerste gedachten op orde kunt brengen, ze kunt begrijpen en kunt bespreken met andere mensen die dezelfde terminologie gebruiken. Van daaruit zijn de gewenste bruggen te bouwen. Zo leerde ik tijdens één van mijn bezoeken aan Azië, dat mensen daar veelal opgroeien met het principe en het streven om een betere luisteraar te zijn dan een prater. Zet daar de directe, informele manier van communiceren van een Amerikaan tegenover waar woorden als “great” en “awesome”, ook volgens Nederlandse standaarden overdreven aanhoren, maar volledig natuurlijk in de VS zijn, en je begrijpt dat er bruggen te bouwen zijn om dichter tot elkaar te kunnen komen.

Cross-culturele samenwerking

Cross-culturele samenwerking vereist zorgvuldigheid: gemeenschappelijke taal en afspraken zijn nodig binnen een organisatie over hoe beslissingen worden genomen, hoe leiding wordt gegeven, hoe men elkaar aanspreekt, hoe vergaderingen worden gehouden, prestaties worden gemeten en zo kan ik nog wel even door gaan.

Natuurlijk kan er nooit sprake zijn van één enkele waarheid, vandaar dat we binnen Feedback Training & Consulting werken met verschillende, praktisch toepasbare theorieën en modellen, waaronder Culture Active van Richard Lewis en de Culture Map van Erin Meyer om bewustzijn te creëren en de discussie te starten. Zo kun je beginnen om (in) te zien hoeveel je nog steeds niet weet en om de gebieden te identificeren die je nog meer moet verkennen. Vanuit de inzichten leer je,  gekoppeld aan jouw werkpraktijk, culturele verschillen succesvol overwinnen.

De Culture Map

Zo biedt in de Culture Map Erin Meyer een systematische benadering van acht gebieden die van fundamenteel belang zijn voor het begrijpen van de oorzaken van interculturele verschillen. Die gebieden zijn:

  1. Communiceren:  expliciet versus impliciet
  2. Evaluatie: directe negatieve feedback versus indirecte negatieve feedback
  3. Overtuigen: deductief versus inductief
  4. Leidinggeven: egalitair versus hiërarchisch
  5. Beslissen: consensus versus top-down
  6. Vertrouwen: taak versus relatie
  7. Het oneens zijn: confronterend versus confrontatie vermijden
  8. Planning: gestructureerd versus flexibel

Het kennen van de acht schalen creëert bewustzijn voor de verschillen in percepties, denkpatronen en gedrag van verschillende landen. Aan de hand hiervan geeft Feedback Training & Consulting tools om sterkere multiculturele teams te bouwen en/of verschillen te overbruggen daar waar er sprake is van culturele diversiteit.

Met andere woorden: Van ‘cross cultural awareness’ (cross cultureel bewustzijn) naar ‘culture crossing’ (culturele “kruisbestuiving”). Wie wil dat nu niet?