Een talent dat niet dagelijks groeit, gaat dagelijks een stukje achteruit.

Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan

Zo nam hij ook onbewust werk over van zijn collega's. De feedback die hij aan collega's gaf, werd vaak niet opgepikt. Hij snapte nu dat hij daar ook een rol in speelde. Ze wisten immers dat zaken die niet goed verliepen toch wel door hem werden opgelost. Door werk en verantwoordelijkheden niet van anderen over te nemen en gerichte feedback te geven in het verlengde van gemaakte afspraken, ontwikkelde de afdeling zich als een effectiever team.

 

Toelichting

Achter taal zit vaak een verhaal. Een verhaal dat de toegang vormt naar besluiten. Besluiten die je vaak van nut zijn, in ieder geval op het moment dat je ze nam, maar ook kunnen tegenwerken. In het voorbeeld kan de deelnemer er trots op zijn dat hij niet te beroerd is om hard te werken en klaar staat voor anderen. Het nadeel is dat hij soms werk van anderen overneemt en daardoor medeverantwoordelijk is voor een ongewenste situatie. Hij creëert ongemerkt passief gedrag bij anderen waardoor feedback niet wordt opgepakt. Bovendien loopt hij zelf het gevaar over te lopen van werk.

De deelnemer is met zijn handelen loyaal aan de boodschap van zijn ouders. De kunst is om vast te stellen wanneer dat effectief is en wanneer niet. Past je gedrag in het hier-en-nu en bij de feitelijke situatie? Of vraagt de situatie nu om een andere aanpak? In deze situatie leverde het stoppen met het zelf uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en het tegelijkertijd wel feedback blijven geven gericht op gewenst gedrag van anderen eigenaarschap op bij de teamleden.