Zonder richting is elke weg goed.

Vind jezelf opnieuw uit

Het boek What got you here, won’t get you there, een bestseller van Marshal Goldsmith, beschrijft hoe je nog succesvoller kunt worden.

 -Spoiler alert-  

Het verschil zit altijd in houding en gedrag, niet in technische vaardigheden. We weten wel dat ogenschijnlijk simpele dingen zoals het waarderen van iemands inbreng, echt luisteren, nadenken voordat je wat zegt en je verontschuldigingen aanbieden als je een fout hebt gemaakt, het beste zijn om te doen. Maar doen we het ook echt?
De titel van het boek is sterk, omdat het provoceert en tot nadenken stemt. Want waarom zouden we willen veranderen als het tot nu toe steeds goed gegaan is?

Als je iets goed kunt en je steeds met goede oplossingen komt, krijg je goede beoordelingen. Je zelfvertrouwen is stevig en dat voelt goed. Succesvolle mensen geloven meestal dat ze controle hebben. Ze zien zichzelf niet snel als slachtoffers van de wereld waar we in leven. En als het even tegenzit, is het beste wat je kan doen er gewoon wat harder tegenaan gaan. Vaak zijn we succesvol met iets dat we al vroeg in ons leven hebben geleerd. We doen ons best, werken hard en doen aardig tegen de mensen waar we van afhankelijk zijn.

Tot er een moment komt dat meer van hetzelfde niet meer werkt. Meestal is er een verandering in de functie of in de omgeving waar het mee begint. Soms duurt het dan even voordat je snapt dat er iets anders nodig is.

Na een reorganisatie moet er meer werk gedaan worden met minder mensen. Een perfectionist zal onder druk komen te staan. Als die dan te weinig tijd overhoudt om te ontspannen, gaat hij vaak juist harder werken om het werk eerder af te krijgen. Maar omdat hij of zij moe is, worden er meer fouten gemaakt, waardoor de stress oploopt en het uiteindelijk nog langer duurt. En dan is er helemaal geen tijd meer over om te ontspannen.

Iemand die zichzelf altijd wil bewijzen en ook nog eens een keer erg goed is in zijn vak boekt vaak goede resultaten. Maar als er moet worden samengewerkt is het moeilijk om successen te delen. Dat staat de ontwikkeling van het team in de weg.

Zomaar een paar voorbeelden van echte deelnemers aan onze training Ik, de ander en mijn organisatie. De training bestaat uit de volgende drie delen.

Ik

In deze training staan we stil bij wie je bent en hoe je zo bent geworden. Je onderzoekt waarom je doet wat je doet en waarom sommig gedrag hardnekkig is. Ook al is dat niet altijd leuk, meestal geeft het veel inzicht en begrip. Dat noemen we bewustwording. Door je bewust te worden van wat je doet en waarom je het doet, kun je veel beter andere keuzes maken. Dat doe je door een bewust besluit te nemen over jezelf. En dat vraagt om een stevig geloof in het feit dat je oké bent. Misschien doe je het niet altijd even handig, maar als mens ben je oké.

De ander

Mensen zijn sociale dieren. We kunnen niet zonder anderen leven en werken. En we leren vanaf de geboorte alles van anderen. We leren ook al heel jong hoe we relaties met anderen aangaan. Thuis, op school, op een vervolgopleiding, met vrienden en op het werk. Maar hoe doen we dat eigenlijk en maakt ons dat succesvoller of juist niet? Mensen ergeren zich en veroordelen soms sterk. Je leert wat het effect is van jouw houding en gedrag op anderen en je neemt de hobbels om echt vanuit verbinding met anderen te kunnen samenwerken. Want als je zelf oké bent, dan is de ander dat ook.

Mijn organisatie

Een antropoloog zei eens: Ik heb heel wat vreemde culturen met hun gewoontes bestudeert bij vele volkeren, maar nog nooit zag ik zulke vreemde gebruiken als in organisaties. Hoe draag jij bij aan jouw organisatie? Wat is jouw unieke bijdrage en hoe past die in het geheel? Begrijpen wat het grotere plaatje is, het nut in de buitenwereld en tegelijkertijd goed weten wat je eigen opdracht is, geeft rust en ruimte om de juiste keuzes te maken.

Feedback Training & Consulting gelooft in gedragsverandering van binnenuit. Omdat we onder de oppervlakte werken zijn onze programma’s intens. Mensen maken vaak inspirerende en ontwapenende keuzes waarmee ze verschil kunnen maken. Zowel thuis als op het werk.

Meer weten?

Wil je ook het verschil maken? Schrijf je dan in voor de training Ik, de ander en mijn organisatie.