Zonder richting is elke weg goed.

Vluchten uit de bioscoop

 

Je hebt bijvoorbeeld van je ouders regelmatig te horen gekregen: Mannen huilen niet. of van vrienden Kijk uit voor motorclubleden want die zijn agressief. De kans is dan groot dat deze meningen van invloed zijn op je denken, voelen en handelen. Je slikt je tranen weg bij een verdrietige gebeurtenis of maakt je uit de voeten als je motorrijders tegen het lijf loopt. Dit terwijl de feitelijke situatie daar helemaal niet om vraagt. Goede besluiten vragen er om dat je uit gaat van de feitelijke situatie in het hier-en-nu. 

Meningen en ervaringen

Naast overgenomen meningen van anderen kan het zijn dat eigen (angstige) ervaringen uit het verleden ervoor zorgen dat je een niet juiste inschatting maakt in het heden. Je bent ooit gepest omdat je als kind huilde of hebt te maken gehad met agressief gedrag van een motorrijder. Deze eerdere persoonlijke ervaringen kunnen maken dat je in het hier-en-nu ineffectief gedrag vertoont. Je huilt niet in een periode van rouw terwijl huilen een dan passende emotie is. Het wegslikken van je tranen vertraagt mogelijk zelfs het verwerkingsproces. En motorrijders vermijd je terwijl daar geen aanleiding voor is. Je kunt er een prima tijd mee beleven.

Complete verwarring

De verwarring is compleet wanneer zowel de mening van anderen je blik op de werkelijkheid vervormt als eerdere ervaringen. Zowel de overgenomen vooroordelen als de eerdere ervaringen neem je voor waar aan in het hier-en-nu. Dit terwijl de feitelijke situatie niet vergelijkbaar is met eerdere gebeurtenissen en om ander gedrag vraagt dan je denkt op basis van de overgenomen mening van anderen. De angst die je voelt door de opgebouwde overtuiging zet je aan tot een onnodige actie. Je vlucht de bioscoop uit als je een zaal vol motorrijders of andere bad boys aantreft. (Zie het filmpje.)

Coaching en training

Vaak ben je je niet bewust van het feit dat je de werkelijkheid vervormt en ook niet in de mate waarin je dat doet. De Feedback coaches hebben een passie om samen met jou te onderzoeken welke overtuigingen je belemmeren. Wat ooit de beste optie was om te doen, leer je loslaten om verdere groei mogelijk te maken. Ook in trainingen als Persoonlijke Effectiviteit en het ontwikkeltraject Ik, de ander en mijn organisatie ga je aan de slag met het boeken van overwinningen op jezelf.

Toon lef en overwin overtuigingen!