One hand cannot applaud alone.

Wat is jouw conflicthanteringsstijl en hoe ga jij om met conflicten?