Wie stopt met beter te worden, stopt met goed te zijn.

Wat is jouw conflicthanteringsstijl en hoe ga jij om met conflicten?