Men gaat op reis om thuis te komen.

Lin Yutang

Fraukje Schrijen-Hammecher

Mijn passie

Wanneer de mens het geheel beter weet en begrijpt, is begrip en compassie nabij.  
Mijn stelregel

Mijn passie is het tegelijkertijd helpen versterken van de kwaliteiten van individuen en van het samenwerkingsverband waarin ze werken. We zijn allen mensen die vanuit de eigen persoonlijkheid een bijdrage willen en kunnen leveren aan het team, de afdeling en/of organisatie. Mijn belangrijkste drijfveer wordt gevormd door de positieve krachten die vrijkomen, als mensen constructief leren reflecteren op hun eigen inbreng en persoon, terwijl ze het toegenomen inzicht in zichzelf weten te combineren met een beter begrip van de context waarin ze opereren. Het is mijn passie de individuele medewerker, het management en de groep handvatten te leren ontdekken, waarmee ze nieuwe perspectieven en een beter begrip van ieders emoties en talenten kunnen ontwikkelen. Het stimuleert enorm wanneer de ontwikkeling van de groep in de pas loopt met ieders individuele groei, wanneer de eigenheid van het individu behouden blijft terwijl de samenwerking in de groep wordt versterkt.

Mijn expertise

Verbinden is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven. 
Brené Brown

In het verleden heb ik in mijn werk als coach, counselor en loopbaanbegeleider problemen van uiteenlopende organisatorische complexiteit, van verschillende zwaarte van de problematiek van disfunctioneren of van meer of minder traumatische emotionele belasting helpen oplossen. Het begin van een oplossing blijkt bijna altijd te liggen in het verkrijgen van inzicht in de individuele situatie in samenhang met de bijbehorende context. Mijn expertise ligt in het doen leren begrijpen van behoeften, emoties, gedrag en randvoorwaarden, die een vruchtbare communicatie en samenwerking beslissend beïnvloeden. Vanuit een positief aangezet inzicht in de eigen rol en in genoemde factoren ontstaat de intrinsieke motivatie en de veerkracht om te veranderen. We willen alleen veranderen als we in de potentie van een nieuw perspectief gaan geloven en naar dat nieuwe gaan verlangen.

Mijn ervaring als ondersteuner van creatieve werk-, verander- en samenwerkingsprocessen ligt in het scheppen van vertrouwen en verbinding tussen mensen dankzij, en niet ondanks, individuele verschillen qua oorsprong, achtergrond en persoonlijkheid. Het belangrijkste verbindende element is de onbevooroordeelde acceptatie van ieders autonome anders-zijn en van de vele nuttige invalshoeken die daardoor gebruikt kunnen worden. Daarom faciliteer ik iedereen om zich vrij te voelen te onderzoeken waar je behoefte aan hebt, van welke nieuwe dingen je zou dromen, hoe je je kwaliteiten en talenten kunt aanwenden om het nieuwe te realiseren, en hoe anderen dat in hun geval zouden kunnen. Om dergelijk zelfonderzoek tot een succes te maken, gebruik ik verschillende instrumenten, zoals creatieve werkvormen, voorbeeldverhalen over persoonlijke afgangen en successen, metaforen en natuurlijk humor.

Mijn stijl

Een met waardering luisterend iemand is altijd stimulerend. 
Agatha Christie

Mijn grondhouding is met een waarderende blik kijken en luisteren. Ik wil als professioneel meedenkend en meewerkend medemens vernieuwingsprocessen van mijn klanten op weg helpen. Dit met name door ze het vertrouwen te geven dat ze door constructief onderzoek van zichzelf, hun werksituatie en de context daarvan op eigen kracht kunnen groeien. Met empathie en tact help ik het vormen van een scherper beeld van de eigen belevingswereld en die van anderen. Ook door te (leren) luisteren naar wat er niet gezegd wordt, maar wel bedoeld wordt, geef ik een stimulerend voorbeeld van het vermogen zich op natuurlijke wijze in de ander te verplaatsen. Daarbij benadruk ik vooral het constructieve van het veranderingsproces. Mensen gaan niet groeien en bloeien door hun tekortkomingen naar voren te halen, maar door het geloof in en nieuwe perspectieven voor talenten en ontwikkelingsmogelijkheden -van henzelf en van anderen- te bevorderen. Dit moet natuurlijk ook al in de trainings- en coachingsactiviteiten zelf uit te monden in concrete actie, want naast het naar boven halen van wensen en dromen is het vooral belangrijk en nuttig om praktische ervaringen op te doen en zo invoelbaar te  groeien. 

Wat voor iemand ik ben

Een goede vriend van jezelf worden is de mooiste vaardigheid die je kunt leren.
Mijn stelregel

Bovenstaande stelregel komt in wezen neer op het maken van een goede verbinding met jezelf, als voorwaarde voor het dichter bij elkaar brengen van mensen. Want mensen met elkaar in verbinding brengen, vind ik een van de mooiste dingen van mijn werk. En dat houdt voor mijzelf, om te beginnen, de mildheid in om te mogen blunderen, te prutsen en fouten te maken. Op die manier kunnen ik en de ander geleidelijk meer en meer voor elkaar open staan en ons vrij voelen te groeien en te stralen.

Een goede vriend kent jou met al je facetten en houdt ook van je als het even niet lukt. Een goede vriend is er om je aan te moedigen en je van feedback te voorzien, omdat hij naast je kwaliteiten ook je valkuilen kent. Als je jezelf kunt waarderen zoals die goede vriend jou waardeert, genereer je veerkracht en geef je ruimte om te groeien, zelfs als het tegenzit. Doe je dit als coach ook voor jezelf, dan inspireer je anderen des te meer.

In mijn werk kijk ik mee als professional, maar communiceer ik als die goede vriend, zodat de onderlinge verbondenheid wordt benadrukt en versterkt. De kracht van mijn persoonlijke leiderschap, in de rol van coach of trainer, ligt in mijn invoelend vermogen. Ik onderken de verschillende behoeften van mijn klanten individueel en als groep. Daarbij zet ik naast deskundigheid en professionele motivatie ook bewuste aandacht voor persoonlijke betrokkenheid en positief gerichte openheid in. Uiteindelijk kunnen de concrete activiteiten -met een lach of met een traan!- op die manier optimaal gericht worden op het bereiken van de doelen.